Financiële ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen

GRONINGEN – Deze week is de provincie Groningen gestart om extra aandacht te vragen voor het Provinciaal Studiefonds. De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds is opgericht in 1951 en het fonds is bedoeld voor inwoners van Groningen met een laag inkomen die een opleiding willen volgen.  Alle Groninger gemeenten (behalve de gemeente Groningen) en de provincie dragen bij aan dit fonds.

Voorzitter Tjeerd van Dekken: “Door extra aandacht te vragen via diverse instanties en rechtstreeks bij de inwoners met een laag inkomen, hopen we dat het Studiefonds nog bekender wordt én dat mensen er ook meer gebruik van gaan maken. Er zit een ruim bedrag in het Studiefonds voor de tegemoetkoming van een deel van hun reis- en studiekosten.”

Promotie via onderwijs- en welzijnsinstellingen en gemeenten

Begin deze week ontvingen onderwijs- en welzijnsinstellingen en gemeenten in de provincie Groningen informatie over het Studiefonds. Hiermee kunnen zij ouders en studenten attenderen op de mogelijkheden van het Studiefonds. De Voedselbank krijgt folders om bij voedselpakketten te stoppen, zodat mensen die gebruik maken van de Voedselbank ook geattendeerd worden op de mogelijkheden van het Studiefonds.

Facebookcampagne en website

Via een Facebookcampagne wordt het Studiefonds rechtstreeks onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen. Uitgebreide en actuele informatie over de mogelijkheden van het Groninger Studiefonds is te vinden op de provinciale website

Voor wie?

Het Studiefonds is er voor inwoners met een laag inkomen:

  • Scholieren in het voortgezet onderwijs (ISK, Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO) jonger dan 18 jaar. 75% reiskostenvergoeding tot maximaal € 1650,- studenten van 16 of 17 jaar die een MBO-opleiding volgen. Studiekostenvergoeding van € 350,-.
  • MBO-Studenten van 18 jaar of ouder die een doorverwijzing van de school hebben. Studiekostenvergoeding 75% tot maximaal € 1650,-.
  • MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.75% van de reis- en studiekosten, de maximale (totale) vergoeding is € 1650,-

Provinciaal Studiefonds

Het doel van het Provinciaal Studiefonds is het verlenen van financiële bijdragen in de kosten, verbonden aan de studie van leerlingen en studenten, die zelf, hun ouders of verzorgers niet over de daarvoor nodige middelen beschikken. Inwoners van de gemeente Groningen komen niet in aanmerking.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !