Eerste stap richting vitaal sportpark Bedum

BEDUM – Het college van Het Hogeland gaat de gemeenteraad vragen versneld een krediet beschikbaar te stellen voor een kunstgrasveld voor SV Bedum. Dat is het eerste resultaat van een aantal gesprekken met de voetbalclub over een nieuwe accommodatie. Voor een kunstgrasveld met ledverlichting en een beregeningsinstallatie is een krediet nodig van € 700.000,00. De raad bespreekt dit verzoek in de vergadering van 30 juni of 7 juli.

SV Bedum heeft de gemeente overtuigd van de noodzaak van een kunstgrasveld. De club heeft een kunstgrasveld nodig om alle trainingen te kunnen verzorgen. De intentie is om het kunstgrasveld nog dit jaar aan te leggen, zodat alle teams zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van het veld. Inmiddels worden ook plannen voor een nieuwe accommodatie uitgewerkt. Hiervoor wordt de raad om een voorbereidingskrediet van € 90.000,00 gevraagd. Het lijkt er op dit moment op dat de nieuwe kleedkamers en kantine op een andere locatie dan de huidige gebouwd gaan worden. Op basis van deze voorbereiding kan de gemeenteraad in het najaar een besluit nemen over het benodigde krediet voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

Wethouder Theo de Vries: “Ik ben blij met de constructieve gesprekken met SV Bedum. We zijn nu al stappen aan het zetten. Daarom willen we ook geen tijd meer verliezen. Met dit krediet kunnen we de belangrijkste wens – een nieuw kunstgrasveld – dit jaar al realiseren. En ondertussen werken we samen aan de voorbereidingen van een nieuwe en toekomstbestendige accommodatie.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !