College wil NPG-geld aanvragen voor ontwikkelplan Leens

HET HOGELAND – Het college van B&W vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een verzoek om een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor het ontwikkelplan gebaseerd op de Centrumvisie Leens. Deze visie werd vorig jaar vastgesteld. De gemeente vraagt om een bijdrage van 1.583.992 euro.

Ondernemers en de samenwerkende verenigingen uit Leens hebben samen een nieuw plan voor het centrum van Leens gemaakt. In de detailhandelsvisie, die vorig jaar is vastgesteld, werden zij uitgedaagd om met een ontwikkelplan te komen. Dat ontwikkelplan ligt er nu en de gemeente hoopt met de gevraagde bijdrage Leens een ‘plus’ te kunnen geven.

“Leens is nooit af, maar altijd in ontwikkeling. Dit plan biedt een prachtige kans om die ontwikkeling een impuls te geven. Het college wil die kans graag grijpen. Ik hoop dat de gemeenteraad dat ook zo ziet”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis, “Na Winsum, Uithuizen en Bedum kunnen we ook de winkelvoorzieningen in Leens klaar maken voor de toekomst.”

Leefbaarheid verbetert

De beide supermarktketens in Leens zien de potentie van Leens en investeren in hun panden. Met het geld uit het NPG kan bovenop deze investeringen nog meer worden bereikt: winkels komen dichter bij elkaar en de openbare ruimte wordt aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Bovendien biedt een mogelijke toekomstige herbestemming van het gemeentehuis kansen en kan ook de entree van het dorp aantrekkelijker worden gemaakt. De leefbaarheid voor de inwoners zal door de visie verbeteren, zo verwacht het college.

Maar niet alleen inwoners van Leens zullen profiteren: voor veel omliggende dorpen en buurten vervult Leens een centrumfunctie, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Daarnaast is de verwachting dat steeds meer recreanten en toeristen Leens zullen bezoeken.

Lokaal Programmaplan

In het Lokaal Programmaplan beschrijft de gemeente Het Hogeland langs welke zes programmalijnen zij haar ambities wil realiseren en waarvoor geld zou kunnen gevraagd uit het NPG. Driemaal per jaar kunnen daarvoor projecten worden ingediend, nadat ze getoetst zijn aan één of meerdere van deze programmalijnen. Het ontwikkelplan wil de gemeente aandragen voor het indienmoment van juli 2021, als de gemeenteraad akkoord gaat.

NPG aan zet

Het NPG is aan zet mocht de aanvraag in juli kunnen worden ingediend. Daar zal de aanvraag getoetst worden. Pas als op de aanvraag akkoord is gegeven, kan een start worden gemaakt met het realiseren van het ontwikkelplan voor het centrum van Leens.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !