Veel dode vissen in Boterdiep

HET HOGELAND – Helaas is  afgelopen week vissterfte opgetreden in het Boterdiep. Tussen de stad Groningen en Onderdendam lagen in het Boterdiep vele dode vissen. Veel voorn, brasem, een enkele snoek, karper, baarzen en zelfs een paling werden door het Waterschap Noorderzijlvest verwijderd. Helaas is tot nu toe geen oorzaak van de vissterfte kunnen vinden.

Er zijn op diverse locaties (zuurstof) metingen verricht. De resultaten laten geen afwijkingen zien. Veelal waren de waarden rond de 8 mg/l en dat is heel normaal.

Geprobeerd is wat  doorspoeling in het Boterdiep te creëren door ‘te spelen’ met gemalen. Hopelijk heeft dat het gewenste resultaat.

Het waterschap verzoekt vissers die misschien iets hebben waargenomen waardoor de vissterfte is opgetreden dit te melden. Het kan zijn dat de sterfte misschien in een van de wateren die in het Boterdiep uitkomen is opgetreden.

In vis-appgroepen worden veel meldingen gedaan en wordt meegedacht over een oorzaak:

–  ‘Zelf 2 weken geleden temperatuur metingen gedaan , 2 weken geleden en wat me op viel is voor op 3 plaatsen de lage temperaturen,  gemiddeld 3 graden lager dan precies jaar ervoor . Ik weet dat temperatuur voor de vissen heel gevoelig kan wezen maar weet niet of hier dit het gevolg van kan zijn.’

– ‘Landbouwgif, sorry gewasbescherming spoelt met deze regenbuien veel sneller door naar het oppervlaktewater, vernietigt dan niet alleen de vissen ,maar ook ook de watervlooien en algen die de vissen dan weer niet kunnen eten.’

– ‘Te veel zuurstof? Nieuw voor mij. Ook bliksem kun je vergeten, evenals temperatuurdaling. Het langzaam om zich heen grijpen bij normale zuurstofwaarden  is typisch voor uitspoelen landbouwgif of dumpen van chemisch afval (Drugsbereiding)’.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !