Brug Trekweg naar Onderdendam krijgt vorm

WINSUM – Vrijdagmorgen 21 mei, gelukkig voordat het weer omsloeg, zijn de brugliggers geplaatst op de nieuwe brug in de Trekweg naar Onderdendam in Winsum. De zeer ervaren kraanmachinist Ad Scholma uit Winsum kon zijn werk dus veilig uitvoeren.

In de Trekweg naar Onderdendam te Winsum Groningen bouwt Jansma Drachten een nieuwe brug en gaat de huidige weg reconstrueren.  Belangrijk in dit plan was het rekening houden met de bedrijven op bedrijventerrein Lombok. De Trekweg naar Onderdendam is de enige ontsluitingsweg vanaf dit terrein.

De gemeente Het Hogeland wil graag een brug over de Trekweg realiseren zodat het vaarwater in uitbreidingsplan ‘Munster’ in verbinding kan komen met het water van het Winsumerdiep. Voor de gemeente een mooi moment om dit te combineren met het reconstrueren van de Trekweg vanaf deze nieuwe brug richting de bebouwde kom van Winsum. De brug wordt gerealiseerd op de locatie waar nu een duiker zit ter hoogte van de Potmaar. Daarnaast reconstrueert de aannemer de Trekweg naar Onderdendam vanaf Meeden tot de nieuwe brug.

De tekst gaat verder onder de foto’s

Een ’thuiswedstrijd’ voor Winsumer kraanmachinist Ad Scholma

Reconstructie Trekweg naar Onderdendam

De weg wordt overal naar een gelijke breedte van 5 meter getrokken. Daarnaast komt er vanaf Meeden een trottoir aan de zijde van het Winsumerdiep. Dit trottoir gaat ter hoogte van de nieuwbouw verder aan de andere kant van de rijbaan tot en met de woonwijk Munster. Verder wordt de gehele rijbaan van nieuw asfalt voorzien waarbij het kruispunt bij Poort wordt uitgevoerd in rood asfalt.

Bouw brug

Op dit moment zit er een betonnen duiker die ervoor zorgt dat het water van de Potmaar met het Winsumerdiep in verbinding staat. Deze wordt verwijderd en iets oostelijker komt de brug. Hierdoor wordt het gebied toegankelijk voor de kleine pleziervaart.

De nieuwe brug krijgt een doorvaart hoogte van ca. 2 meter, hiervoor wordt de bestaande weg wordt opgehoogd. Om tot een vloeiende overgang te komen gaat de aannemer op beide zijden van de brug een deel asfalt en puinfundering verwijderen, daarna gaan ze het deel ophogen met EPS. Dit zijn piepschuimblokken om verzakkingen te voorkomen. Over dit piepschuim brengen ze dan puinfundering met daar weer boven op een asfaltverharding.

Voor dit project is een projectwebsite aangemaakt: www.jansma.biz/trekwegwinsum

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !