Verbetering zes fietspaden in Het Hogeland

GRONINGEN/HET HOGELAND – De provincie Groningen heeft een subsidie van ruim 425.000 euro aan de gemeente Het Hogeland verstrekt voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Met deze subsidie worden zes fietstrajecten en – routes verbeterd. Het werk wordt nog dit jaar uitgevoerd. De verwachting is dat de aanpassingen eind 2021 klaar zijn.

Met de subsidie gaat de gemeente diverse maatregelen uitvoeren om de veiligheid op de fietspaden te verbeteren. Het gaat om het verbreden van de fietspaden langs het Rasquerdermaar bij Tinallinge, het fietspad van Meeden naar het station in Winsum, het Oudedijkpad tussen Uithuizen en Usquert en het Platvoetspad bij het Reitdiep.

Verder worden er fietsstroken aangebracht op het noordelijke deel van de Onderdendamsterweg in Winsum. In Bedum wordt tot slot een fietsverbinding aangelegd naar de nieuwe Togtemaarschool.

Fietsgebruik stimuleren

Het stimuleren van het fietsgebruik is belangrijk onderdeel van het gemeentelijk collegeprogramma 2019-2022. De fiets krijgt ook volop aandacht in de nog op te stellen Mobiliteitsvisie die medio dit jaar gereed moet zijn. Het lokale fietsnetwerk wordt aangesloten op het netwerk van fietssnelwegen van en naar de stad Groningen. Centraal bij de ontwikkelingen staat het verbeteren van het (recreatieve) fietsnetwerk. Ook wordt rekening gehouden met het toenemend gebruik van de e-bike.

‘Doorslaggevend belang’

Wethouder Eltjo Dijkhuis van Verkeer en Vervoer: “We vinden het belangrijk om het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarvoor is een goede fietsinfrastructuur van doorslaggevend belang. Zo zetten we in op duurzame mobiliteit waarin het evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat voorop staat”.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !