Leens krijgt multifunctioneel dorpshuis, centrum wordt bij de tijd gebracht

LEENS – het dorp Leens krijgt een multifunctioneel dorpshuis. Ook worden winkels geconcentreerd in het centrum van het dorp. De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aanvraag van een subsidie van 1,58 miljoen als steun voor deze plannen bij de Nationaal Programma Groningen NPG. 

Voor het centrumplan Leens wordt een bijdrage van €1.583.992 gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor een verplaatsingsregeling en een transformatieregeling. Het doel hiervan is om bestaande winkelbedrijven te clusteren in en rond het centrumgebied en de achterblijvende, veelal incourante, winkelunits te transformeren zodat ze bijdragen aan de uitstraling en leefbaarheid van Leens. De subsidie van het NPG is een extra om het project dat zo’n zes miljoen beslaat, nog interessanter te maken.

De Breekweg wordt aantrekkelijker gemaakt. Het aanzicht van de noordentree van het dorp is een speerpunt om beter in te spelen op het toeristische verkeer tussen Stad en Lauwersoog. De intentie is om de Breekweg, de belangrijke verbinding tussen de Provinciale weg (N361) en de Hoofdstraat van Leens, te versterken. Het vergroenen van deze weg en begeleiden van de bezoekers van Leens richting de Hoofdstraat is specifiek van belang voor het centrum van Leens en daarmee voor dit ontwikkelplan.

Daarnaast wordt de openbare ruimte van winkelgebied De Marren onder handen genomen. Het doel is om een toekomstbestendig winkelgebied te creëren, dat functioneel en aantrekkelijk is, waar bewoners en bezoekers zich prettig voelen en graag hun boodschappen doen. Een goede inrichting van de openbare ruimte is daarbij van belang. Er wordt een bijdrage gevraagd voor de herinrichting van het voetgangersgebied en het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het gebied.

Dorpsbelangen Leens heeft in 2015, samen met Vereniging Groninger Dorpen, en medewerking van de Samenwerkende Verenigingen Leens, het initiatief genomen om een breed gedragen dorpsvisie voor het dorp Leens op te stellen. Een van de punten die door veel inwoners is aangedragen was de behoefte aan een multifunctioneel dorpshuis. De sporthal wordt door veel inwoners gezien als een potentieel ideale plek voor een dorpshuis. Om deze plus op het centrumplan te realiseren wordt een bijdrage gevraagd vanuit het NPG. Dit past ook bij de ambitie vanuit het Lokaal Programmaplan voor het ontwikkelen van een multifunctionele ontmoetingsplek in de dorpen om de sociale cohesie te behouden en te bevorderen,” zo stellen B&W in het voorstel.

Het centrumplan is in samenwerking met “het dorp” tot stand gekomen. In samenwerking met de ondernemersvereniging in Leens en anderen in de ‘Regiegroep Leens’, is deze ontwikkeling tot stand gekomen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !