Eind dit jaar bouwkavels in Roodeschool

ROODESCHOOL – Het college van B&W stelt de raad voor een bestemmingsplan vast te stellen voor een locatie aan de Van Speijkstraat/Hooilandseweg in Roodeschool. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal vijf woningen daar mogelijk.

Op de locatie bevonden zich een landbouwmechanisatiebedrijf en een machinefabriek. Het mechanisatiebedrijf is met subsidies van de provincie en NCG verplaatst naar een locatie buiten de bebouwde kom van het dorp. Daarmee werd een knelpunt in het centrum van het dorp weggenomen.

Met de voorgenomen woningbouw wordt ook ingespeeld op de wens van dorpsbelangen Roodeschool om nieuwbouw in het dorp mogelijk te maken.

Op een deel van de locatie is de grond gesaneerd. Sanering van een ander deel is nog aan de gang.

Na afronding daarvan komen de kavels in de verkoop. Dat gebeurt naar verwachting eind dit jaar. De grondprijs moet nog worden bepaald

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !