Onthutsend verslag van de financiële gang van zaken rond De Tirrel

WINSUM – “Het rapport licht op een pijnlijke manier de waarheid op,” zo zei burgeeester Henk Jan Bolding over het werkstuk dat het Rotterdamse onderzoeksbureau Ecorys op tafel legde naar aanleiding van de gang van zaken rond de financiering van De Tirrel.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeenteraad die zich vorig najaar geconfronteerd zag met een  miljoenenprijsstijging van de bouwkosten van de multifunctionele accommodatie aan de Meeden in Winsum. Jaren ging het bedrag rond dat de gemeente voor 22 miljoen zou bijdragen aan de bouw van twee scholen en een sporthal. Het andere deel, het vernieuwde zorg- en verpleegtehuis zou voor rekening van de Twaalf Hoven komen.

De kern van de zaak is dat rond De Tirrel, zo maakt het onderzoeksrapport duidelijk,  bij voortduring is gewerkt met een bouwbedrag dat de architect had berekend aan de hand van een ruw schetsontwerp. De werkelijke stijgende kosten zijn niet genoemd in het college van b. en w. en de gemeenteraad van Winsum. Ook zijn deze gegevens niet doorgegeven aan de boekhouding van de gemeente Winsum zodat in de financiële rapportages dat bedrag van 22 miljoen bleef rondzingen. De gemeenteraad van Winsum ging eind 2018, bij gebrek aan andere informatie, akkoord met die 22 miljoen. En de nieuwe gemeente Het Hogeland nam dat grote project over en zette het op de lijst van grote projecten met dat bedrag.

Het huidige college van b. en w. kreeg evenmin duidelijke informatie over de werkelijke prijs. Totdat de aanbesteding werd afgerond en de aannemer er meer bij moest hebben om het project te kunnen uitvoeren. En toen kwam in de gemeenteraad vorig najaar de aap uit de mouw. Uiteindelijk werd de overschrijding terug gebracht tot 8 miljoen extra waar de gemeenteraad met tegenzin mee akkoord ging en wethouder Blok de politieke kop kostte.

Burgemeester Bolding: “We trekken de conclusie in brede zin dat grote projecten beter gevolgd moeten worden. Elke fase in een project moet met een checks and balances worden afgesloten. Dat is een ijkmoment waarop vastgesteld wordt wie, wat en wanneer gedaan heeft met welke consequenties. We gaan in de gemeente een systeem in voeren waarmee grote projecten beter gecontroleerd kunnen worden.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !