Bezoekers welkom bij open dagen SPNA

De SPNA organiseert op dinsdag 29 juni 2021 op Proefboerderij Ebelsheerd en op 6 juli 2021 op Proefboerderij Kollumerwaard open dagen. Bezoekers zijn welkom nadat ze zich vooraf hebben aangemeld voor een tijdsslot en daaraan gekoppelde geleide rondgang langs de verschillende thema’s op het veld.

Vanwege de risico’s van de nog steeds actuele Corona-situatie, is de opzet van de beide dagen anders dan voorheen. Meer informatie over het opgeven en een actueel programma voor de beide open dagen is binnenkort te vinden via de website van SPNA.

 Zware kleigrond in Oldambt

Op 29 juni is de open dag op Proefboerderij Ebelsheerd, in het Oost-Groningse Oldambt. Op de proefboerderij wordt praktijkonderzoek verricht naar onder andere granen, koolzaad, suikerbieten en uien. In geleide groepen gaat u langs de onderzoeksvelden om aldaar bij gepraat te worden door verschillende deskundigen.  Zo zijn er rassendemo’s in tarwe, uien en suikerbieten en zijn er diverse (ziekte-) proefvelden in wintertarwe te bekijken. Daarnaast zijn er ook diverse proefvelden in uien en suikerbieten met verschillende thema’s  in de tour opgenomen. Ook van het eiwit-project Fascinating is een grote gewassen-demo te bekijken. Op het biologische deel van het bedrijf zijn, naast de gewassendemo, ook de strokenteelt en de (breedspoor) rijpadenteelt in de tour opgenomen.  Deze objecten zijn mogelijk gemaakt door BO-akkerbouw. Speciale aandacht is er verder voor een eerder uitgevoerde demonstratie van camera-gestuurd schoffelen. Hierbij zijn een 4-tal machines in zaaiuien ingezet om mechanisch onkruid te verwijderen, wat is vastgelegd op film. Een samenvatting hiervan is te bekijken tijdens de rondgang.

De open dag op Ebelsheerd wordt mede mogelijk gemaakt door SVBO (Stichting Voorbeeld Bedrijf Oldambt). Adres: SPNA locatie Ebelsheerd, Hoofdweg 26 in Nieuw Beerta

Lichte klei in Lauwersmeergebied

Op 6 juli is de open dag op de Proefboerderij Kollumerwaard in het Lauwersmeergebied. Hier wordt praktijkonderzoek verricht naar o.a. (poot-)aardappelen, suikerbieten en uien. Er lopen op dit moment een aantal interessante projecten met bijbehorende proef-/demovelden zoals Robuuste aardappelrassen, het eiwit-project Fascinating, perceelsemissie en het thema-veld verzilting. Daarnaast zal er vanuit het DAW (Delta plan Agrarisch Waterbeheer) een aantal projecten worden toegelicht. In het veld is een brede verscheidenheid aan proefvelden te bekijken, waarbij deskundigen een toelichting geven. Tot slot kan ook het resultaat van een tweetal verschillende (aan-) frees technieken in peen en aardappel op het veld worden beoordeeld door de aanwezigen.

De open dag op de Kollumerwaard wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Adres: SPNA locatie Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 in Munnekezijl.

Aanmelding vooraf verplicht
Voor beide dagen geldt: U bent van harte welkom, maar alleen na aanmelding vooraf, (via www.spna.nl) waarbij u uw voorkeur voor uw starttijd kunt aangeven. Vol=vol!

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !