Initiatief inwoners om het dorp nóg mooier te maken

WINSUM – Winsum is al het ‘Allermooiste dorp van Nederland’ volgens een landelijke vakjury in augustus 2020, maar het kan natuurlijk altijd beter. Ondertussen heeft de uitgereikte plaquette ‘Mooiste dorp’ net een plekje gekregen aan een speciaal ontworpen plantenbak bij de Boog. Echter de initiatiefnemers van Winsum nu nog mooier vinden het te vroeg om de vlag uit te hangen.

Zeker met de verstrekkende plannen van gemeente het Hogeland voor het naastgelegen Boogplein en het bedreigde jaagpad, waarvan de drie iconische knotlindes sinds 7 mei in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting staan. Wij willen ons inzetten voor het behoud van dat wat mooi is en de moeite waard is en wat het dorp nóg mooier kan maken.

Samen sterk!

Samen maken we meer kans, dus sluit je bij ons aan voor 30 juni a.s. zodat we samen in beroep kunnen gaan! Dit heeft ook als voordeel dat we b.v. kosten kunnen delen. Natuurlijk kun je ook zelf in beroep gaan. Er is goed nieuws als je het niet eens met het bestemmingsplan Boogplein en géén zienswijze hebt ingediend. Dan kun je toch in beroep gaan. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 14 april 2021. De basis hiervoor is het oordeel van het Europese Hof van Justitie dat de voorwaarde dat je vooraf een zienswijze moet hebben ingediend, in strijd is met het Verdrag van Aarhus, waar Nederland ook bij aangesloten is.

Spreekt het je aan Winsum nog mooier te maken? Wil je daar ook een steentje bijdragen? Wil je meer weten over de gevolgen van het plan voor het Boogplein? Wil je ontdekken wat de mogelijkheden zijn om samen met anderen in beroep te gaan? Wij willen mensen informeren, bij elkaar brengen en kijken waar en hoe we kunnen samenwerken en taken verdelen. Ga dan nu naar www.winsum-nu-nog-mooier.org en meld je aan om op de hoogte te worden gehouden. Er is geen tijd te verliezen!

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !