Forse daling werkloosheid op het Hogeland

HET HOGELAND – Het aantal werklozen in Het Hogeland is vorige maand fors gedaald. Kregen in april nog 634 personen een WW-uitkering, in mei zakte dit cijfer naar 575. Wat neerkomt op 9,3 procent. Vorig jaar in mei waren er 711 inwoners van de gemeente die een uitkering van het UWV kregen.

In mei nam de WW in de provincie Groningen verder af met 8,9 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. De economie toont zich veerkrachtig en lijkt zich te herstellen van de coronacrisis. Maar het herstel is nog onzeker en werkt met enige vertraging door op de arbeidsmarkt. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt in 2021 het aantal gewerkte uren weer toe. Het herstel van het aantal banen in Groningen is naar verwachting in 2022 zichtbaar.

Eind mei telde Groningen 7.815 WW-uitkeringen. Dat is 2,5% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in mei af met 766 uitkeringen (-8,9%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in mei in vrijwel alle sectoren. Vooral in de uitzendsector nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in alle leeftijdscategorieën was er sprake van een daling van de WW, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Sinds vorige maand ligt het aantal WW-uitkeringen ook weer lager dan een jaar eerder. In mei 2020 waren er nog 10.446 uitkeringen. Dat aantal is 25,2 procent lager in mei 2021 (-2.631 uitkeringen).

Het uitbreken van de coronapandemie in 2020 en de daarop volgende overheidsmaatregelen hebben grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. Dat geldt uiteraard voor 2020 en 2021, maar ook voor de jaren daarna. De economie blijkt wel behoorlijk veerkrachtig. Het Centraal Planbureau voorspelt een economische groei van 2,2% in 2021 en 3,5% in 2022. Maar het herstel is met veel onzekerheid omgeven en werkt met vertraging door op de arbeidsmarkt. In 2021 neemt het aantal gewerkte uren al toe, maar pas in 2022 groeit het aantal banen. Dit blijkt uit UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022, waarin wel een grote mate van onzekerheid zit vanwege de coronacrisis./Webredactie

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !