Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

PROVINCIE GRONINGEN – In de eerste helft van 2021 ontvingen 19 eigenaren van rijksmonumenten subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand. Ook voormalig hotel Neptunus in Ulrum kreeg een bedrag toegewezen. 

In sommige gevallen ontving de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming van het monument of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal is er voor ruim € 3 miljoen aan subsidies verstrekt.

Hotel Neptunus Ulrum

Het voormalig hotel Neptunus in Ulrum is een van de projecten waaraan subsidie is verleend. Het voormalig hotel wordt gerestaureerd en ingericht als toeristisch verblijf waar men kan eten, overnachten en streekproducten kan kopen. De eigenaren willen hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.

Kalkoven Appingedam

Ook de kalkoven in Appingedam ontvangt subsidie voor restauratie en herbestemming. Het is de enige in vrijwel originele staat verkerende kalkoven in de provincie Groningen. Na een volledige restauratie en herbestemming krijgt de kalkoven een museale, educatieve en toeristische functie.

Tender

Voor de eerste ronde van de subsidieregeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (GRRG) kwamen 45 aanvragen binnen. De GRRG is ingericht als een tenderregeling om het beschikbare geld zorgvuldig te verdelen over de aanvragen. Bij een tender worden de volledige aanvragen beoordeeld volgens van tevoren vastgestelde wegingsfactoren. Omdat er meer aanvragen binnenkwamen dan waarvoor budget beschikbaar is, zijn alle aanvragen die voldoen aan de eisen van de GRRG ‘gewogen’ aan deze rangschikcriteria. Het beschikbare geld is zo verdeeld over de 19 aanvragen met de hoogste scores. De tweede tender van de regeling wordt eind 2021 opengesteld. De aanvraagperiode wordt op een later moment bekendgemaakt.

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie en is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen.

Toekenningen

De toegekende subsidies van deze tender gaan vooral naar eigenaren van (woon)boerderijen en woonhuizen in aardbevingsgemeenten. Ook gaat er subsidie naar de werkzaamheden aan een kerk, molen, gymlokaal, verzorgingstehuis en flatwoning. Alle toegekende subsidies in de eerste tender van 2021 zijn hier te vinden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !