Eerste negen Toukomstprojecten kunnen starten

TEN BOER – Van een theaterspektakel tot betere musea en van vernieuwende woonvormen voor ouderen tot vakexperts die schoolkinderen gastlessen geven. Dit zijn enkele thema’s van de eerste negen Toukomstprojecten. In januari heeft het Toukomstpanel, bestaande uit twintig Groningers, het bestuur van Nationaal Programma Groningen geadviseerd om voor 44 projecten een bijdrage beschikbaar te stellen.

De initiatiefnemers zijn sindsdien druk bezig om hun projecten uit te werken. De eerste voorstellen zijn inmiddels beoordeeld door de onafhankelijke beoordelingscommissie van Nationaal Programma Groningen en goedgekeurd door het bestuur. Negen projecten kunnen nu van start.

Het wachten was nog op de Provinciale Staten van Groningen. Zij stelden hiervoor vorige week de gereserveerde 100 miljoen euro beschikbaar. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “Nu is het aan ons om er samen met de initiatiefnemers voor te zorgen dat we hier een succes van maken. Wij ondersteunen daarbij en zorgen dat projecten aansluiten op de ambities van het nationaal programma, de initiatiefnemers zorgen voor de rest. Het zijn en blijven immers hun projecten.”

Projecten

De projecten die nu kunnen starten zijn:

  • Zummerbühne

“Groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking een verhaal dat linkt aan de provincie”, aldus één van de initiatiefnemers Reinout Douma.

  • Sterkere musea

Eén van de initiatiefnemers is Marjon Edzes: “Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten. De coöperatie ‘Sterkere musea voor een sterk Groningen’ gaat de Groningse musea hierbij helpen.”

  • De Barst en Aardbeving beleving

Twee projecten waarvoor eerst voor beide afzonderlijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan wordt. Denk daarbij aan de mogelijke locatie maar ook aan een realistische exploitatiebegroting, investeringsraming en co-financieringsmogelijkheden. Vervolgens gaan de initiatiefnemers gezamenlijk bekijken of ze er eventueel één project van kunnen maken. De Barst is een openluchttheater en tegelijk een expositieruimte, een natuurpark en een opvallend element in het landschap als permanente herinnering aan het gaswinningsverleden. Aardbeving beleving is een museum, een educatief centrum dat op een respectvolle manier het verhaal van Groningen vertelt.

  • Elk dorp zijn eigen voedseltuin

Elke Groninger moet toegang krijgen tot lokaal geproduceerde groente aan de hand van een voedseltuin in elk dorp. Dat is de insteek van Ria Schuurman en de andere initiatiefnemers. Ria: “De voedseltuinen bieden ook een zichtbare plek om te leren over biodiversiteit en het belang van een gezonde bodem en het verbouwen van voedsel. Bovendien verbindt het mensen.”

  • (Boeren)Erven, als stapstenen in de natuur

“Boerderijen met erfbeplanting zijn prachtig in het Groninger landschap en waardevol voor de natuur, maar de erven moeten dan wel groener worden”, aldus Stieneke van der Wal, één van de initiatiefnemers. Wierde & Dijk gaat eigenaren van erven in Noord-Groningen stimuleren om bomen en struiken te planten en het erf natuurvriendelijk te beheren zodat er meer vogels, wilde bijen en vlinders komen.

  • Zo Willen Wij Wonen

Wouter van de Kolk, één van de initiatiefnemers: “Ons doel is acht nieuwe, verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren. Onze provincie als fijne woonplek, nu en in de toekomst.”

  • Nu leren wat later is

“De komende jaren krijgen leerlingen in groep 7 en 8 op steeds meer basisscholen wekelijks les van dokters, journalisten, rechters, monteurs, politieagenten en kunstenaars. Deze gastdocenten vertellen over hun werk en laten leerlingen ervaren hoe het is om in hun schoenen te staan. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid hun talenten en interesses te ontdekken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen”, aldus Mark de Vries, één van de initiatiefnemers.

  • Markante Kultuurhoezen

Een markant en leegstaand pand dat, samen met inwoners van Groningen, wordt omgebouwd tot een levendige plek voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Dát is een Kultuurhoes. En als het aan Peter Barthel en zijn mede-initiatiefnemers ligt, bestaat er in de toekomst een provinciebreed netwerk van Kultuurhoezen. Peter: “Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.”

De verwachting is dat later dit jaar nog meer projecten een bijdrage ontvangen. Er zijn ook projecten die wat langere tijd nodig hebben om tot uitwerking te komen, die volgen volgend jaar.

Andere website

Een uitgebreide terugblik op het eerste jaar lees je op Toukomst.nl. De inhoud op die website werkt Nationaal Programma Groningen niet meer bij nu het verzamelen van ideeën en projecten is afgerond. De website blijft voorlopig wel bestaan als inspiratie voor al het moois dat inwoners, bedrijven en organisaties in Groningen nog gaan ontwikkelen. Actuele informatie over Toukomst is vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Programma Groningen.

Over Toukomst

Het programma Toukomst gaat over het met elkaar werken aan beter wonen, leven en werken in Groningen. In 2020 zijn Groningers opgeroepen om hiervoor grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te bedenken. Er zijn maar liefst 900 ideeën ingestuurd. Deze hebben Groningers gebundeld tot grote projecten die bijdragen aan de toekomst van hun provincie. Samen met initiatiefnemers, bedrijven en organisaties is Nationaal Programma Groningen druk bezig om de projecten uit te werken.

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !