Zuurstofgehaltes in Boterdiep en rondom Wehe-den Hoorn gaan de goede kant op

BEDUM/WEHE-DENHOORN – Na de calamiteiten bij FrieslandCampina in Bedum vorige week en bij de zuivering van Noorderzijlvest in Wehe-den Hoorn afgelopen weekend gaan de zuurstofgehaltes van het oppervlaktewater in beide gebieden de goede kant op.

Dinsdagavond 13 juli is het moment bereikt dat het boezempeil op voldoende extra hoogte was om vervolgens het watersysteem langs enerzijds Boterdiep en Reitdiep (de vervuiling vanuit Bedum) en anderzijds de route langs Leens en Zoutkamp (de vervuiling vanuit Wehe- den Hoorn) door te spoelen en dit water af te voeren via het Lauwersmeer naar zee.

Met het inlaten van extra fris water bij Gaarkeuken en het laten draaien van gemaal HD Louwes bij Zoutkamp is een stroming op gang gekomen waarmee de vervuiling sneller en verdund kan worden afgevoerd. Het was daarbij belangrijk om de twee vervuilde stromen uit elkaar te houden zodat de beide situaties elkaar niet versterken. Dat is gelukt.

Vanochtend zijn de zuurstofgehaltes opnieuw gemeten. Daarin zit een stijgende lijn. De grote vissterfte in het Boterdiep is daarmee achter de rug. Er worden steeds minder dode vissen waargenomen. FrieslandCampina blijft actief om eventuele dode vissen te ruimen.

In het gebied rond Wehe-den Hoorn zijn ondanks de lagere zuurstofwaarden door de onbedoelde lozing vanaf de zuivering van Noorderzijlvest gelukkig geen dode vissen in de omgeving aangetroffen. De zuivering werkt na de storing inmiddels weer normaal.

Het zuurstofgehalte van het water richting Zoutkamp was vanochtend aan de lage kant. Dat is te verklaren door de stroming die met een hoger boezempeil en het inzetten van gemaal HD Louwes opzettelijk gecreëerd is.

Negatief zwemadvies voor zwemwater Strand Zoutkamp

Het waterschap heeft de gebeurtenissen gemeld bij de provincie Groningen. Voor het Strand Zoutkamp heeft het waterschap een voorlopig negatief zwemadvies gegeven aan de provincie. De vervuiling die ontstond bij de zuivering van Wehe-den Hoorn gaat nu richting Zoutkamp. Het waterschap kan niet met zekerheid zeggen wanneer de vervuiling daar exact passeert. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en geven met warmer weer op komst dit voorlopige negatieve zwemadvies. De provincie is bevoegd gezag om het advies op te volgen. Het publiek vindt de actuele informatie over zwemwaterkwaliteit en geldende adviezen op www.zwemwater.

Het eerdere advies om vee niet te laten drinken uit sloten in de omgeving van de zuivering in Wehe-den Hoorn blijft nog van kracht. Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan, is nog niet zeker dat het watersysteem al voldoende is hersteld. Daarom herhalen we dit advies nog voor de omgeving van Wehe-den Hoorn.

Het waterschap kreeg de afgelopen week te maken met twee calamiteiten die het oppervlaktewater vervuilden. De eerste calamiteit ontstond nadat eiwitrijk wei (een restproduct van de bereiding van kaas) overstroomde vanuit de waterdoorloop van FrieslandCampina in Bedum. Daardoor daalde het zuurstofgehalte in het water. Een flinke vissterfte was het gevolg. De dode vissen zijn geruimd door het waterschap en FrieslandCampina.

Na een stroomuitval en een probleem met de noodstroomvoorziening heeft de zuivering bij Wehe-den Hoorn in het weekend een poosje niet gewerkt. Deze tweede calamiteit zorgde voor een overstort van ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater.

Doordat er vanuit Bedum aan de stroming van het water werd gewerkt om daar het restwater met de vervuiling met wei weg te krijgen, werd er als het ware aan het oppervlaktewater ten noorden van het Boterdiep getrokken. Juist in dat gebied ontstond de onbedoelde overstort bij de zuivering in Wehe-den Hoorn.

Daarom zou het kunnen gebeuren dat de beide vervuilingen elkaar naderen en met elkaar mengen. Dat wilde het waterschap voorkomen en dat is gelukt.

Het waterschap blijft de zuurstofgehaltes op beide trajecten meten de komende dagen.

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.