Eerste quarantaineperiode Afghanen Marnewaard beëindigd

ZOUTKAMP – De eerste quarantaineperiode van de eerste groep evacués uit Afghanistan in de kazerne Marnewaard zit er op. Wanneer mensen negatief getest zijn op corona, kunnen zij vanaf woensdag voor een wandeling of boodschap het kazerneterrein verlaten.

Het COA verwacht dat relatief weinig mensen de kazerne zullen verlaten omdat het COA nog steeds voorziet in de eerste levensbehoeften. Daarnaast leverden tot nu toe bezorgdiensten extra benodigdheden. Bezoek op de kazerne is nu ook mogelijk. Mensen moeten dan een identificatiebewijs meenemen. Bezoek is in verband met RIVM-maatregelen alleen welkom in de eet- en recreatiezaal, buiten de maaltijden om.

Afghanistan geldt als een zeerhoogrisicogebied wat het coronavirus betreft. Daarom moeten mensen die uit dat land Nederland binnenkomen 10 dagen in quarantaine. Dat geldt ook voor de evacués uit Afghanistan. De Afghaanse evacués in Marnewaard zijn de afgelopen 10 dagen in quarantaine geweest, en in die periode twee keer getest – kort na aankomst, en (minimaal) 5 dagen daarna. Als uit de testen blijkt dat mensen positief zijn, gaan ze voor isolatie/quarantaine naar de uitwijklocatie van het COA in Haren, in het voormalige Nesciohotel.

Het COA heeft een meest gestelde vragenlijst opgesteld over het einde van de quarantaineperiode.

Waarom mogen Afghaanse evacués nu van het terrein af en eerder niet?

Na aankomst zijn de evacués in quarantaine gegaan. De quarantaineperiode van 10 dagen is afgelopen. Mensen mogen nu, net zoals dat geldt voor iedereen in Nederland, naar buiten toe. We blijven uiteraard de RIVM-richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus op de locatie handhaven. Dus: voldoende afstand houden, zo nodig een mondkapje dragen, handhygiëne toepassen, testen bij klachten.

Worden of zijn de Afghaanse mensen tegen het coronavirus ingeënt?

Een deel van de Afghaanse evacués is gevaccineerd. Voor wie dat wil is er de mogelijkheid zich op de locatie te laten vaccineren.

Krijgen de mensen financiële ondersteuning?

Nee, het COA blijft zorgen voor de noodzakelijke verstrekkingen in natura.

Mogen mensen bezoek ontvangen op de noodopvanglocatie?

Dat mag. Bezoek is op afspraak welkom en moet zich melden bij de receptie van de locatie met een identificatiebewijs. De gebouwen van de noodopvanglocatie lenen zich vanwege de RIVM-maatregelen niet voor het ontvangen van bezoek in het gebouw zelf. Daarom kan bezoek alleen ontvangen worden in de eet- en recreatiezaal, buiten de etenstijden om.

Kunnen mensen logeren bij familie of vrienden?

Ja, mensen kunnen op bezoek gaan naar familie buiten de opvanglocatie. Mensen moeten wel aan het COA laten weten, waar ze verblijven zodat ze bereikbaar zijn in het kader van hun procedure.

Hoe verplaatsen bewoners zich naar het centrum van het dorp?

De verwachting is dat veel mensen op locatie zullen blijven omdat het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften van de bewoners. Voor extra benodigdheden buiten de verstrekkingen van het COA om werd de afgelopen tijd gebruik gemaakt van bezorgdiensten. We verwachten dat dat zo zal blijven. Het is mogelijk dat familie of vrienden mensen komen ophalen om bijvoorbeeld samen boodschappen te doen. Het is ook mogelijk dat mensen met de bus richting Groningen gaan. Het COA begeleidt mensen buiten de kazerne niet.

Blijven alle evacués op de noodopvanglocaties, na de quarantaineperiode?

Na identificatie en registratie en aanmeldprocedure vertrekken de evacués die niet de asielprocedure ingaan. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in Nederland een huis hebben of doorreizen naar een ander land. Een deel van de mensen gaat de asielprocedure in na beoordeling van het IND. Daarna zullen mensen vertrekken naar een reguliere COA-locatie.

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !