Noodoproep: gemeenteraad sta ons bij in de kwestie van de groene bak!

Dames, en heren ook, van de gemeenteraad van ons allertederbeminde Hogeland, neem maatregelen en welnu en vanavond nog voor een ernstige kwestie die ik U namens vele inwoners voorleg.

Wat wil het geval? Tot volle tevredenheid hebben we als burgers in kracht met initiatief en lokaal dingesvermogen, of zoiets, van het nieuwe vuilnisbakken beleid genoten. Zeer lovenswaardig is de mogelijkheid om in de zomermaanden iedere week een groene bak aan de weg te mogen zetten. Naast de 14-daagse groene stoepvriend, mogen wij even een digitaal invullinglinkje doen, en er mag een bak extra op de stoep.

Tot onze diepe bedroefdheid, met gevoel van teleurstelling, met gefrustreerde verwachtingen, met veel ja-nee toch wel-of-niet, enzo en gewoon verdriet, bemerkten we dat deze extra groene bak (ook geheel gratis) na september weer verdwijnt. Zo heef Uw Zeer Hooggeacht Gremium indertijd besloten. Waar moeten wij heen met onze najaartuintroep? Moet die rotzooi zich ophopen en in het voorjaar weer wekenlang de gratis extra groene bak vullen en de dan zich nieuw ontwikkelende tuinrommel, moet die die dan weer blijven liggen?

Als politiek zeer hoogwaardig betrokken en participerende burger – wij zijn gewoon tevreden, dus de meerderheid – meen ik dat Uwer een kleine vergissing heeft begaan door het belang van de extra groene bak voor milieubewuste, bijen en vlinders faciliterende, door steenmarters geterroriseerde, trouw belasting betalende burgers toch niet geheel goed in beschouwing te hebben genomen.

Onze noodoproep jegens Uwer Gremium is dan ook: verleng de periode van de extra groene bak. Dat is een kwestie van vanavond een motie indienen door CDAPVDAGLGBCU en nog wat afkortingen. Kort en krachtig, de wethouder die over de groene bakken gaat, politiek de pin op de neus zetten, ijzers smeden als ze nog heet zijn, de haas villen voor hem te bakken, met een eenvoudige zin: De gemeenteraad geeft B&W opdracht om de extra groene bak te handhaven in de maanden oktober, november, december. Januari hoeft niet want dan doe ik toch niks buiten.

Het kost niet veel en anders moet uw raad maar wat joeten afpakken van de karrenvrachten euro’s die gebruikt worden om in Bedum gaten te vullen. Hoe moeilijk moet dat zijn?

Zo aardig en vormelijk en passend ik me tot U wend, zo onaardig, vormeloos en ongepast kan ik zijn als U niet op mijn verzoek ingaat. Ik schrijf ook namens invloedrijke en financieel werkelijk daadkrachtige getrouw belasting betalende initiatiefrijke inwoners van onze gemeente.

Ik wil Uw Gremium bedreigen noch onder druk zetten of intimideren. Maar, als U vanavond niet tot mijner tevredenheid beslist, dan komen volgende keer drie insprekers, er komt een petitie, er komen brieven van burgers aan de raad, U krijgt brieven van advocaten (ook kennisjes), en ik sleep u voor de Raad van State, desnoods zal ik me tot de Koning wenden (jaargenoot van me in Leiden, Minerva jaargroep OKO Ons Kent Ons, huize de Hunkerbunker aan de Oudesteeg nummer 8). En ook nog nare stukjes in het media (ja Martijntje, ik weet ook wel dat het de media moet zijn en het medium in het enkelvoud, dus reageer maar niet).

Maar, ik vertrouw op Uw gevoel voor urgentie om milieubewuste, vriendelijke burgers die nooit klagen en nooit wat van zich laten horen omdat ze werken in de schaduw en zeker geen behoefte hebben om bij oproer en stampij betrokken te raken, zoals velen in ons aller Hogeland, bij te staan in de groene bak problematiek.

Desnoods verhoogt U de OZB-belasting een beetje, daar zullen wij – rustige, betrokken burgers – geen punt van maken.

Tijl Uilenspieghel

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.