Uitstel werkzaamheden Boogplein

WINSUM – De Raad van State doet over enkele weken uitspraak over de bezwaren die Jannie Wicherts en Douwe Staal hebben geuit tegen het plan Boogplein. De gemeente Het Hogeland beloofde tot de definitieve uitspraak geen bomen te kappen of aanvang te maken met voorbereidende bouwwerkzaamheden.

Wicherts en Staal willen het liefste dat de Rechter het plan afwijst, ze vrezen dat het bouwplan in zijn huidige vorm de cultuurhistorische waarde van Winsum onaanvaardbaar aantast en dat ze in hun woongenot worden aangetast. Wicherts en Staal wonen aan de overzijde van het Winsumerdiep en kijken straks tegen nieuwbouw aan. Door de bouwhoogte van het wooncomplex (elf meter) en de geringe afstand tot de overkant van het Winsumerdiep raken zij veel uitzicht en zonlicht kwijt in woning en tuin. Het stoort

Wicherts en Staal, die ook namens Groep ‘Winsum nu nog mooier!’, optreden vooral dat het beschermde Winsumer dorpsgezicht wordt aangetast. Volgens hen dreigt het historisch jaagpad langs het Winsumerdiep straks onder het bouwgeweld te verdwijnen.

De gemeente wil graag doorgaan met de bouwvoorbereidingen, zoals de vergunningstrajecten, inrichting van de openbare ruimte en aanbestedingen. Als het plan geschorst wordt kan dat niet.

Het plan is na kritiek van omwonenden aangepast. ‘Het wordt drie meter lager dan het eerdere plan, maar het complex komt wel een paar meter dichter bij het water,’ aldus de projectmanager.

Het opschuiven van het bouwplan heeft tot gevolg dat een paar oude lindes verdwijnen. De gemeente wil de oude lindes uitgraven en verderop terugplanten.

Wicherts en Staal hebben een betere oplossing, de huidige natuuroever van het Winsumerdiep, het jaagpad en de oude bomen vormen daar de kern van de cultuurhistorische waarde van Winsum, die moet je volgens de klagers behouden.

De definitieve uitspraak zal pas in de loop van 2022 volgen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.