Opening gedenkplek ‘s Heeren Loo in Bedum

BEDUM – Donderdag werd de gedenkplek voor overleden bewoners van ’s Heeren Loo geopend. Een plek voor verwanten, bewoners en begeleiders om in alle rust hun dierbaren te kunnen herdenken.

De officiële opening vond ’s middags plaats bij het monument aan de Fazant 13 in Bedum. Regiodirecteur Dytmer Hettinga, geestelijk verzorger Franciska van Dijk en cliënt en werkgroeplid Alex Bossinga spraken een woordje, waarna bewoners en verwanten de blaadjes, met daarop de namen van de overledenen, in de boom konden hangen.

De gedenkplek is tot stand gekomen dankzij inspanningen van cliënten, verwanten en medewerkers, en gulle giften van de Vrienden van Opmaat, het Sinnige Fonds en de Protestantse Gemeente Bedum.

Lang gekoesterde wens

Een plek om overleden cliënten te herdenken was een lang gekoesterde wens vanuit bewoners en hun verwanten. Begin 2018 is hiervoor een werkgroep samengesteld met medewerkers, cliënten en hun verwanten. Alex Bossinga, cliënt en lid van de werkgroep: “Ik speelde al jaren met het idee van een gedenkplek. Het was een wens van veel bewoners, er was echt behoefte aan. Het heeft lang geduurd, maar nu hebben we dan ook een heel mooi plekje.”

De cirkel van het leven

Na inventarisatie van de wensen waaraan de gedenkplek zou moeten voldoen, werd een architect ingeschakeld om de plannen op papier vorm te geven. Het eindresultaat is een gedenkplek met een stalen boom, waarin groene en bruine blaadjes komen te hangen om zo leven en dood te symboliseren. Op de blaadjes komen de namen van overleden bewoners. De boom staat aan de rand van een waterbak waarin stenen gelegd kunnen worden. Het geheel kan worden bekeken vanaf een mozaïekbank, versierd met door bewoners gemaakte tekeningen die de cirkel van het leven weergeven. (Zie illustratie.)

Hulp vanuit de gemeenschap

Het werven van fondsen die financieel wilden bijdragen aan de verwezenlijking van de gedenkplek was nog een hele klus. Alex: “Uiteindelijk hebben we met de hulp van de Vrienden van Opmaat, het Sinnige Fonds, de Protestantse Gemeente Bedum en de opbrengsten van eigen initiatieven van bewoners voldoende geld bij elkaar gekregen om de gedenkplek te gaan realiseren.”

Sommige cliënten zijn al dermate lang overleden, dat ’s Heeren Loo geen actuele adressen van verwanten meer heeft. Willen zij de naam van hun dierbare in de boom opgenomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’s Heeren Loo in Bedum.

Over ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten. ’s Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met ruim 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !