Subsidieaanvraag voor  Werelderfgoed krijgt brede steun van de gemeenteraad

HET HOGELAND – Met slechts drie stemmen tegen van de 29 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het aanvragen van de NPG-subsidie voor het Werelderfgoed Centrum Waddenzee op Lauwersoog.

Het gaat om de aanvraag van 3,5 miljoen euro subsidie uit het NPG-fonds dat de brede welvaart in het aardgasramp gebied moet bevorderen. Het Werelderfgoed Centrum beoogt een stimulans te zijn voor het toerisme, werkgelegenheid, educatie, onderzoek en natuurbeleving met een gebouw dat een iconische uitstaling heeft. De kern ervan is de verplaatsing van het Zeehondencentrum in Pieterburen waar dan de andere functies sterker of nieuwer aan gekoppeld worden. Eerder gaf de raad een garantie voor een lening van 9 miljoen af die als overbruggingskrediet zou fungeren. Het provinciebestuur heeft ook 3 miljoen voor het WEC aangevraagd.

De enige hobbel in de discussie in de raad was de vraag of de subsidie van het NPG gebruikt mag worden om de lening af te lossen waarvoor de gemeente garant staat. Volgens wethouder Mariette de Visser had de raad in april bij het afgeven van de bankgarantie er juist op aangedrongen dat “het WEC alle binnenkomende middelen zou gebruiken om deze lening af te lossen.” Deze discussie, aangewakkerd door GemeenteBelangen resulteerde in de vaststelling dat het College van B&W anders tegen deze kwestie aankijkt dan GemeenteBelangen. Wethouder De Visser hield de raad voor dat de commissie die de NPG-aanvraag beoordeelt, kijkt naar wat er aan plussen zijn op een project die relevant zijn voor de welvaart en zich niet bemoeit met hoe een project gefinancierd wordt.

In de stemverklaring stelde Gerke Kersaan (GB) dat het gebruik van NPG-geld voor de aflossing van de lening onder gemeentegarantie ‘oneigenlijk’ is, maar dat hij wel voor de NPG-aanvraag zal stemmen. Van de CU stemden Bernd de Jong en Therese Doesburg tegen omdat ze menen dat dit project teveel last op de toekomst legt voor andere projecten. Ook Linda Visser van de eenmansfractie LS stemde tegen.

Wethouder de Visser mocht voor de rest veel complimenten in ontvangst nemen voor het plan. Ook voor de aandacht voor de toekomst van Pieterburen zonder Zeehondencentrum kreeg ze bijval in de raad./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !