Nieuwe agroweg voor landbouwverkeer in Warffum

WARFFUM – Het college is voornemens het bestemmingsplan voor de aanleg van de agro-logistieke weg in Warffum vast te laten stellen. Daarmee wordt het mogelijk een nieuwe weg aan te leggen die speciaal bedoeld is voor zwaar landbouwverkeer.

Dit verkeer rijdt nu dwars door het historische centrum van Warffum en zorgt daarmee voor overlast. De nieuwe weg is ook bedoeld voor ander verkeer. De weg komt langs het spoor en het Delthepad tussen de Kloosterweg en de Westerhornseweg.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft de afgelopen periode ter inzage gelegen. De raad wordt voorgesteld de dertien binnen gekomen zienswijzen ongegrond te verklaren.

Het definitief wijzigen van het bestemmingsplan wordt behandeld in het raadsoverleg van 29 september en in de raadsvergadering van 13 oktober.

Wethouder Eltjo Dijkhuis “Het toewerken naar een nieuwe weg, speciaal bedoeld voor landbouwverkeer juich ik toe. Minder verkeer door de Oosterstraat verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners van Warffum. In combinatie met de herinrichting van de Oosterstraat zorgt dit voor een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.