Dorpshuizen in spagaat over corona-pas: handhaven regels of niet?

HET HOGELAND – Dorpshuizen en wijkcentra zijn in een spagaat-discussie. Zijn vanaf zaterdag aanstaande de coronamaatregelen van toepassing en hoe moet men deze maatregelen interpreteren? Een eerste inventarisatie van de toestand van regels en voorschriften.

Op de sociale media wordt men de onrust gewaar. Bestuurders, beheerders en vrijwilligers vragen zich af of het wijkcentrum, buurthuis of dorpshuis onder de regels vallen die vanaf zaterdag ingaan om het coronavirus te beteugelen. Valt een dorpsfeest met eten en drinkerij en al dan niet live-muziek onder de regel van het corona-toegangsbewijs, het bewijs dat men ingeënt is, genezen is of recent getest is, het CTB of corona-pas. Mag het bibliotheekje open, en kunnen ouderen van dagen er terecht voor de koffie-ochtend of kan het spreekuur van de sociale werker wel doorgaan?

“Dorpsfeest? De organisator moet zorgen dat publiek op corona-pas is gecontroleerd”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft een heldere interpretatie van de kwestie op haar website: “Zijn buurt- en wijkcentra altijd uitgezonderd van de verplichting om een CTB te gebruiken?” zo benoemt het ministerie de kwestie in een veel gestelde vragen en antwoorden FAQ-reeks: “Nee, alleen wanneer het de reguliere exploitatie betreft. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de horecafunctie of er sprake is van een evenement, dan dient er gebruik gemaakt te worden van ctb’s en gelden eventueel de aanvullende bezoekersnormen voor evenementen binnen (maximaal 75% van de reguliere capaciteit).” Zijn open evenementen (zoals een dorpsfeest) ctb-plichtig? is de volgende vraag “Ja, de organisator moet in samenspraak met de gemeente er zorg voor dragen dat er alleen publiek wordt toegelaten waarvan het ctb is gecontroleerd. Bij locaties met een open karakter, zoals de intocht van Sinterklaas, zorgen organisatoren en gemeenten samen voor adequate toepassing van de verplichting voor een coronatoegangsbewijs,” aldus het gezondheidsministerie.

Op het dorpsterras en moet je een plas? Verplicht tonen van coronapas

De Vereniging Groninger Dorpen, de belangenbehartiger van de Groningse dorpen, is stellig in deze kwestie: “Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het coronatoegangsbewijs wel verplicht.”

In een overzicht van de nieuwe maatregelen voor buurt- en dorpshuizen zegt de VGD: “Wanneer er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling, gelden de regels:  “Open tussen 6:00 en 00:00, dit blijft onveranderd, entertainment is toegestaan, er is geen maximaal aantal bezoekers, de 1,5 meter afstand regel vervalt, iedereen boven de 13 jaar moet een coronatoegangsbewijs laten zien, iedereen boven de 14 jaar moet naast een coronatoegangsbewijs een identiteitskaart laten zien, bezoekers op het terras hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Als zij naar binnen gaan om bijvoorbeeld te betalen of om gebruik te maken van het toilet, moet er wel een coronatoegangsbewijs getoond worden.”

“Bij opzettelijk niet uitvoeren van de CTB, direct sluiting of een dwangsom”

Woensdagavond hebben de regering, de VNG en het Veiligheidsberaad over de handhaving van de regels vanaf komende zaterdag afgesproken:  “Ondernemers, instellingen en verenigingen worden primair geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. De lokale driehoek – burgemeester, politie en justitie -concentreert zich primair op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is. Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan. Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie. Bij het opzettelijk niet willen uitvoeren van de CTB kan direct tot sluiting of een dwangsom worden overgegaan. Bestuursrechtelijke handhaving door gemeenten is in deze het sluitstuk en heeft het oogmerk om de naleving te bevorderen.

Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te (doen) leven. Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd,” zo liet het kabinet in een persverklaring weten./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !