College harmoniseert tarieven voor buitensport

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten de sporttarieven in gemeente Het Hogeland te harmoniseren. Deze tarieven brengt de gemeente in rekening voor huur en onderhoud van voorzieningen voor buitensport zoals velden, kleedkamers en kantines.

De vier gemeente waaruit Het Hogeland is ontstaan, hadden elk hun eigen sporttarieven. In Het Hogeland gelden deze tarieven voor sportverenigingen nog steeds. Het college trekt die tarieven nu gelijk, zodat alle verenigingen een gelijk speelveld krijgen.

Geen verhoging

Harmonisatie is niet hetzelfde als een verhoging van de sporttarieven. Alle sportverenigingen bij elkaar opgeteld blijven hetzelfde bedrag voor huur en onderhoud betalen. De bedragen worden alleen gelijk verdeeld. Een aantal verenigingen gaat minder betalen; de meeste meer.

Met de sporttarieven worden niet alle kosten gedekt. De bijdragen van sportverenigingen dekken zes procent van de kosten. 94 procent van de kosten betaalt de gemeente. Ook na de harmonisatie blijft deze verhouding vooralsnog hetzelfde. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten en blijft dit ook doen.

‘Zachte landing’

De nieuwe sporttarieven gaan met terugwerkende kracht per 1 augustus in. Het college kiest voor een ‘zachte landing’ voor de clubs en verenigingen die meer geld moeten gaan betalen.

“Veel verenigingen hebben het moeilijk door corona. Het college wil daarom de verenigingen tegemoet komen. Verenigingen die door de harmonisatie hogere sporttarieven gaan betalen, worden twee seizoenen volledig gecompenseerd. Het college zal coronasteun inzetten om dit mogelijk te maken”, zegt sportwethouder Theo de Vries, “ Daarnaast blijven de nieuwe sporttarieven tot en met seizoen 2024/25 gelijk. Dit geeft clubs en verenigingen de ruimte om te wennen aan de nieuwe tarieven.”

Toegankelijkheid

Als verenigingen de hogere kosten doorberekenen aan hun leden dan gaan die leden meer contributie betalen. De leden van de vereniging die de grootste tariefsverhoging krijgt, betalen straks ongeveer twee euro per maand extra contributie. Dit kan voor leden aanleiding zijn te stoppen met sporten.

Het college wil dat zoveel mogelijk inwoners kunnen sporten. Voor leden die door de hogere sporttarieven overwegen te stoppen, biedt de gemeente steun via de mee(r)doenregelingen.

Het college wil verenigingen ook helpen om andere oplossingen te vinden dan een hogere contributie. Door bijvoorbeeld te besparen op de energierekening kunnen hogere tarieven worden opgevangen.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.