OPINIE: Moment van bezinning nodig over doorzetten procedure bij Raad van State

Het Boogplein in Winsum, het begon zo’n twintig jaar geleden met een procedure bij de Raad van State en het eindigt bij de Raad van State. De bestuursrechter heeft vrijdag het verzoek afgewezen van een aantal Winsumers om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Boogplein voorlopig op te schorten. Tijd voor een moment van bezinning.

Natuurlijk staat het iedereen vrij om besluiten van de overheid aan te vechten bij de Raad van State. Het is lovenswaardig dat de burger beschermd wordt tegen een al te onzorgvuldig handelende overheid, in dit geval de gemeenteraad die het bestemmingsplan voor het Boogpleinoverheid op 12 mei heeft vastgesteld.

De rechter heeft dit verzoek om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ afgewezen. Als er “onverwijlde spoed” is, kan de voorzieningsrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden gevraagd een speciale, tijdelijke regeling te treffen. Op deze manier kan de voorzieningsrechter op korte termijn onherstelbare gevolgen van een overheidsbesluit voorkomen. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening leidt tot een voorlopige uitspraak.

De rechter boog zich 14 september over het verzoek van de groep Winsum-nu-nog-mooier die gesteund wordt door Heemschut, de Bomenstichting en de Bomenridders, die vooral de aantasting van het gebied als beschermd dorpsgezicht aanvecht en ook de verplaatsing van bomen. Daarnaast steunde een inwoner van Winsum het verzoek; die meent schade te lijden door de schaduw die een van de geplande gebouwen op zijn pand zal leggen.

In de uitspraak van afgelopen vrijdag zegt de rechter dat het plan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld, geen redenen geeft om te vrezen dat er onherstelbare schade plaatsvindt door de voorbereidende werkzaamheden. Er is met andere woorden, geen aanleiding om de boel stil te leggen in afwachting van de definitieve uitspraak van de Raad van State medio januari.

Opmerkelijk aan de overwegingen van de rechter is dat hij vast stelt dat de status van beschermd dorpsgezicht niet inhoud dat daar niets aan veranderd mag worden. Over de schaduwschade merkt de rechter op dat de raad moeite heeft gedaan om deze schade te beperken. Zeker het noteren waard is dat de rechter meermalen opmerkt dat de gemeenteraad “in redelijkheid,” heeft afgewogen, “niet-onredelijk” heeft besloten en voldoende ‘belangen heeft afgewogen”. Zoals het eerste oordeel van de rechter er nu ligt, kan men er vanuit gaan dat in januari de Raad van State de klagers ongelijk zal geven.

Hoe het ook zij, zoveel aandacht als betrokkenen hebben gekregen, toch al weer een aantal jaren van keukentafelgesprekken, inloopbijeenkomsten, aanpassingen van de plannen om aan bezwaren tegemoet te komen, er is ergens een grens voor. Na alle onhaalbare plannen is er nu een serieuze en haalbare en gepaste invulling van het afzichtelijke gat in het dorp Winsum voorhanden. En het is voor de klagers zeker de moeite waard om de kosten en moeite van het doorzetten van de procedure bij het hoge rechtscollege te heroverwegen.

In een reactie zegt Jannie Wichers van Winsum-nu-nog-mooier: “Ik had de uitslag liever anders gezien. Dit is de eerste stap en ik ben wel optimistisch over het eindoordeel, ik zie nog wel mogelijkheden.” Geheel anders beoordeelt het gemeentebestuur de situatie.“ De uitspraak van vrijdag schept vertrouwen in het definitieve oordeel van de Raad van State,” stelt wethouder Eltjo Dijkhuis in een reactie. “We hebben met elkaar – gemeente, inwoners en ondernemers – een goed plan neergezet. We willen niet te ver op de zaken vooruit lopen. Maar het lijkt erop dat we door kunnen met de ontwikkeling van het Boogplein, nu de rechter geen aanleiding ziet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te schorsen. In de procedure zijn we zorgvuldig te werk gegaan en dat blijven we doen. De komende tijd pakken we dan ook de voorbereidende werkzaamheden verder op. Met de realisatie van de plannen wachten we nog even totdat er een uitspraak in de zogenaamde ‘bodemprocedure’ is. Tot die tijd is het nog even pas op de plaats,” aldus de wethouder.

Met de aanpak van het Boogplein in Winsum wil de gemeente een positieve impuls geven aan de identiteit en functie van het centrum. Daarmee wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot. Op het braakliggende Boogplein moeten appartementen, woningen en winkelruimte komen. Dat is de intentie. De vraag of de gemeenteraad een zorgvuldig besluit heeft genomen, voor het definitieve antwoord moeten we wachten tot begin volgend jaar. En de uitkomst ervan is gemakkelijk te voorspellen. Zo begon het Boogplein met een procedure bij de Raad van State en zal er ook mee eindigen.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.