Omvangrijke ondersteuning voor innovatieve projecten

TEN BOER – Van innovatie en ondernemerschap tot de directe leefomgeving van inwoners. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen stelt ruim vijf miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten van de provincie Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Twee projecten richten zich in het bijzonder op innovatie, de totale bijdrage van ruim 2,5 miljoen euro moet voor een belangrijke impuls zorgen.

De projecten in Leens, Garrelsweer en Loppersum dragen bij aan de leefbaarheid in deze regio’s. Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: “De projecten gericht op innovatie zetten in op samenwerking met lokale bedrijven én de onderwijssector. Ze maken gebruik van elkaars competenties, we hechten veel waarde aan die samenhang. Ook de leefbaarheidsinvesteringen zullen hun effect hebben. De plannen in Leens bijvoorbeeld zijn een meerwaarde voor de hele omliggende regio.”

Innovatiehub Oost-Groningen

De bedrijven Nedmag, Avebe, HempFlax, Zechsal en de kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen hebben hun krachten gebundeld in Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG). Door in de regio aanwezige mensen, grondstoffen (magnesium, aardappels en hennep) en kennis in te zetten worden innovatieve, duurzame projecten ontwikkeld. Dit moet gaan zorgen voor een belangrijke impuls voor Oost -Groningen. De financiering wordt gebruikt om projecten te versnellen, nader onderzoek te doen, meer studenten aan te trekken en concrete resultaten te realiseren. Aan dit project wordt € 1.020.584 toegekend.

Ondersteunen van startups

VentureLab North ondersteunt sinds 2015 startups en business development-teams uit het midden- en kleinbedrijf in een vroege fase. Het gaat veelal om innovatieve business-ideeën, waar de kennis of een team om dit idee uit te voeren nog ontbreken. Door training, coaching en netwerken gaat het programma met talent, ondernemerschap en innovatie aan de slag. De bijdrage voor dit project is € 1.494.600 en wordt gebruikt om zo’n zeventig startups per jaar te gaan begeleiden (voorheen waren dit er zo’n dertig tot veertig per jaar). VentureLab North is een initiatief van de centra voor ondernemerschap van de Rijksuniversiteit Groningen (UGCE) en de Hanzehogeschool Groningen (Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen) met een twintigtal partners, waaronder Innovatiehub Oost- Groningen (IHOG). VentureLab North verwacht dat vanuit IHOG ook enkele bedrijven zullen ontstaan die kunnen instromen in het programma.

Centrumplan Leens

De kern Leens speelt een belangrijke rol in de regio. Omliggende dorpen zoals Ulrum, Lauwersoog, Zoutkamp en omgeving zijn voor dagelijkse boodschappen en andere voorzieningen voor een groot deel georiënteerd op Leens. Met deze bijdrage gaat de gemeente Het Hogeland samen met de Regiegroep Leens (een vertegenwoordiging van inwoners, verenigingen en ondernemers) aan de slag met het verbeteren van het centrum. Denk daarbij aan het bij elkaar brengen van winkels, nieuwe invullingen voor verlaten winkelpanden en het aanpakken van de openbare ruimte. Voor het centrumplan van Leens is aan de gemeente Het Hogeland € 1.583.992 beschikbaar gesteld.

Modern Noaberschap in Garrelsweer

Het project Modern Noaberschap, dat door de inwoners van Garrelsweer is bedacht, is bedoeld om burenhulp een impuls te geven en de sociale cohesie te versterken. Met dit project gaat de gemeente Eemsdelta investeren in het bouwen van een dorpsschuur waar apparaten, gereedschap en andere tools worden gedeeld. Verder heeft de dorpsschuur een functie van ontmoeting en het klussen aan projecten, met en voor elkaar. Er wordt een buurtapp ontwikkeld waarmee inwoners bijvoorbeeld spullen kunnen reserveren en lenen, hulpvragen kunnen stellen en maaltijden kunnen delen. De bijdrage voor dit project is € 350.000.

Buitenfitnessvoorzieningen in vijf Lopster dorpen

Er komen vijf plekken in de openbare ruimte om te kunnen sporten, bewegen, ontmoeten en spelen. Met buitenfitnessvoorzieningen komt de gemeente tegemoet aan deze specifieke wens van de inwoners uit vijf Lopster dorpen: Loppersum, Wirdum, Zijldijk, Middelstum en Eenum. Naast bewegen of sporten in de buitenlucht, biedt deze voorziening inwoners ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten door activiteiten te organiseren in de vorm van clinics of workshops. In elk dorp gaat een werkgroep van inwoners dit samen met de gemeente uitvoeren. Voor dit project is € 780.450 beschikbaar gesteld.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !