ANALYSE – Stil protest tegen overlast onkruid op het dorpsplein

Het late herfstzonnetje bracht een aangename sfeer over het dorpsplein van Winsum, vorige week maandagochtend. En tien Winsumer ondernemers verstoorden met gekras en geschuif de altijd weldadige maandagochtend rust die over het plein lag. Een bescheiden protest over het gemeentelijk groenbeleid.

Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad het groenbeleid vastgesteld. In de discussie kwam het naar voren: Vaker of minder vaak maaien? Veiligheid of bescherming van wat groeit en bloeit? Het was een lastige discussie omdat welke keuze de gemeenteraad ook maakte, het prijskaartje bepaalde wat wel en niet kan, als het gaat om het beheer van het openbaar groen. Wethouder Theo de Vies zat aan de begrotingsdicipline gebonden en als de raad méér wilde dan moest men ook maar aangeven waar dat geldt ervoor vandaan moet komen. De raad besloot dat het openbare groen – bermen, straten, trottoirs, pleinen – onderhouden wordt op een middelmatig niveau, om het kort te zeggen.

Het is het bekende verhaal, de gemeente Het Hogeland heeft het financieel moeilijk, zoals talloze gemeenten dat hebben. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden en dan moet de gemeenteraad afwegen wat per se moet, wat nodig is en wat wel minder kan. Dat is met het groenbeleid ook gebeurt en de keuze die gemaakt is stelt niemand tevreden (méér groen, minder maaien) en stelt ook niemand geheel ontevreden (beter en meer onkruid bestrijden). Het zou trouwens wenselijk zijn als de politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen helder, duidelijk zouden aangeven wat ze met het openbare groen willen en hoeveel dat kosten mag en of dat een verhoging van de OZB waard is of dat andere leuke dingen moeten worden gestopt ten gunste van de onkruidbestrijding.

De Ondernemersvereniging Winsum laat het er niet bij zitten. Eerst koffie en dan met tien man aan de slag om het onkruidaanzien van het dorpsplein aan te pakken. Bestuurder Joop Veldhuis: “Het is een stil protest. Je moet het niet willen dat het dorpsplein er zo bij ligt, het is het visitekaartje voor toeristen, het moet een bepaald niveau hebben. We begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar het ging ons een beetje te ver. Vandaar dat een groep bezig ging met onkruid wieden, met mesjes en vegers. Het was heel gezellig, we begonnen met koffie en gaande het werk zijn er nog wat aardige ideeën ontstaan. Zo gaan we bekijken of we een machine op de kop kunnen tikken die in de zomer onkruid weg kan borstelen en in de winter sneeuw kan schuiven. Het centrum van Winsum moet sneeuw en onkruid vrij zijn. Er komt nog een vervolg, hoor.”

Ook de discussie over gemeentelijk beleid zal ongetwijfeld een vervolg krijgen.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !