Restauratie waterinlaat bij molen De Goliath van start

EEMSHAVEN – Met het droogzetten van de oude sluis bij poldermolen De Goliath nabij de Eemshaven is vandaag het startsein gegeven voor de restauratie van deze waterinlaat. De starthandeling is verricht door portefeuillehouder Jeroen Niezen van Waterschap Noorderzijlvest en gedeputeerde Henk Staghouwer namens de Provincie Groningen.

Het herstel van dit cultuurhistorisch erfgoed van het waterschap is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Dit zijn landschapsmaatregelen om de gevolgen van de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt door TenneT te compenseren.

Cultuurhistorisch erfgoed

De oude waterinlaat bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf worden de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook een deel van de goot waar molen De Goliath op spuit, wordt verfraaid met kubbestijlen. De restauratiewerkzaamheden vinden plaats tussen oktober 2021 en het voorjaar van 2022.

Landschapsprogramma

De restauratie van deze waterinlaat is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen. Deze projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningslijn, die drie jaar duurt, zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. TenneT is in april 2020 begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

Financiering

Het waterschap voert het herstel uit in samenwerking met de Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath, Oosterhof-Holman als uitvoerende partij en de landschapscompensatieregeling 380KV (TenneT en Provincie Groningen). Naast de investering van het waterschap hebben Tennet en de Provincie Groningen vanuit deze regeling ook financieel bijgedragen aan dit herstel.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.