Week van Respect: ‘Nasleep Kristallnacht 1938/1939’

WINSUM – Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’, in samenwerking met gemeenten, scholen, sportbonden en gastsprekers. De lezing zondagmiddag 14 november, met historicus en promovendus mevrouw Afke Berger, is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt en Stichting Een Joodse Erfenis.

Mevrouw Afke Berger schreef ‘Toegelaten, afgewezen’. Hiervoor ontving zij in 2019 de Hartog-Beem scriptieprijs. Aan de hand van voorbeelden en brieven vertelt ze over het toelaten en weigeren van vluchtelingen in de jaren dertig. Een vergelijking met de huidige situatie rond de behandeling van asielaanvragen ligt daarbij voor de hand.

Afke Berger vertelt ook over haar persoonlijke drive en het non-fictie kinderboek over de Holocaust, waar zij aan werkt. Centraal hierin staat het leven van Ruth Marion Weile, een Duits-Joodse oorlogsvluchtelinge die eind 1938 op tienjarige leeftijd met het Kindertransport naar Nederland kwam en een jaar later als pleegkind werd opgenomen door de familie Van der Lijn in Groningen. Ruth werd in 1943 in Auschwitz vermoord en liet een fotoalbum na dat in 2008 in Afkes handen kwam.

Deze zondagmiddag muzikale bijdragen van de uit Syrië afkomstige trompettist Rani Elias met oosterse klanken op een westers instrument.

I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen vindt bij toegang de QR-code check plaats en bij binnenkomst en tijdens verplaatsing in de ruimte zijn mondkapjes verplicht. De stoelen staan op afstand.

Plaats: Centrumkerk, Hoofdstraat W36, Winsum, 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Spreker: mevr. Afke Berger, historicus en promovendus

Muzikale omlijsting: Rani Elias, trompettist

Entree: vrij (een gift is welkom)

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.