Raad steunt verkoop gemeentehuis Bedum met een verlanglijstje erbij

BEDUM – “Wij zien kansen om op deze centrale plek in Bedum een win-win-situatie te realiseren. Daarbij willen we niet gaan voor het maximaal financiële gewin, hoewel we ons natuurlijk een goed koopman zullen betonen, maar vooral voor een passende maatschappelijke bestemming. Bedum moet wel beter worden van de verkoop van het gemeentehuis,” zo verdedigde wethouder Mariette de Visser de verkoop van het raadshuis aan de Schoolstraat.

Dat er één van de gemeentehuizen – dat in Leens of Bedum – in de verkoop gaat, is oud nieuws. Het gemeentelijk apparaat zit te ruim in het jasje met de vier gemeentehuizen. Er ligt een bezuinigingstaakstelling voor de gemeentelijke gebouwen. En de 70 ambtenaren die in Bedum werken kunnen in de resterende drie gemeentehuizen worden ondergebracht. In een analyse blijkt het gebouw gemakkelijk te verkopen dan dat in Leens. “Tegelijkertijd zijn we bezig met de Centrumplannen. In de Centrumplannen van Leens en Bedum kan de herbestemming van het gemeentehuis een belangrijke rol vervullen. Zo zien we in Bedum met de verkoop van het gemeentehuis een kans om dit gebouw op deze plek een grotere publieksfunctie te geven en meer waarde te bieden voor het dorp dan de huidige kantoorfunctie,” aldus het gemeentebestuur.

Bij transacties van meer dan 1 miljoen euro moet het college van b. en w. de mening van de gemeenteraad horen. Het gebouw zal naar schatting meer dan een miljoen euro opleveren en daarom legde het college de raad de verkoop voor. Wethouder De Visser hield de raad voor dat bij de verkoop wordt gelet op de sociale invulling van het gebouw. Hierbij moet men denken aan educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. Een combinatie van woningen, zorgappartementen, kantorenverhuur, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Het oude monumentale gedeelte zou een horeca- of hotelfunctie functie kunnen krijgen. “Het college wil niet gaan voor maximaal financieel gewin, maar we zijn ook afhankelijk van wat de potentiële kopers met het gebouw willen.”

Gerke Kersaan (GB): “Het is als schaken op vier, vijf borden tegelijk”

Jaap Heres (PvdA) en Bernd de Jong (CU) haalden oude foto’s op van hun huwelijk in het Bedumer gemeentehuis: “De huisvestingskosten zijn te hoog, zoals we eerder hebben vastgesteld. Eén van de vier gemeentehuizen moet dicht, dat weten we al langer. De verkoop is logisch maar komt wat onverwacht,” aldus Heres. Hij vroeg nadrukkelijk om bescherming van het oude deel van het gebouw als historisch monument: “Het herdenkingsraam, het carillon, de gedenkplaat voor de bouw moeten behouden blijven. Evenals het gemeentewapen zichtbaar moet blijven,” aldus Heres. Kor Berghuis van het CDA brak een lans voor het behoud van de raadszaal in het oude gedeelte als trouwlocatie. Ook vroeg hij aandacht voor helderheid over de dienstverlening aan de inwoners van Bedum: “Helderheid over wat en waar men terecht kan.” Hij deed er de aanbeveling in gesprek te gaan met Algemeen Plaatselijk Belang.

Gerke Kersaan van GemeenteBelangen formuleerde de kwestie helder: “Het is als schaken op vier, vijf borden tegelijk Bedum moet er beter van worden, er moet een passend bod komen, er moet efficiëntieslag gemaakt worden, zo’n 70 medewerkers moeten een andere werkplek krijgen, een deel van het gebouw is monument. Het is een spagaat tussen de invulling van het gebouw en de opbrengst ervan.”

Wethouder De Visser beaamde deze beschrijving: “Het is een proces waarin we moeten afwegen wat kan, wat willen wij en wat wil de koper. Er hebben zich al belangstellenden gemeld.” Karen Hansems, voorzitter van de overlegvergadering, vatte de discussie samen: “De raad geeft als aandachtspunten mee: behoud monumentaal deel, de kosten, de maatschappelijke meerwaarde, inwoners bij de plannen betrekken, aandacht voor de gemeentelijke dienstverlening, aandacht voor de verhuizing van het gemeentelijk personeel.”

Henk van der Velde, voorzitter van APB, liet weten al geïnformeerd te zijn. Wethouder De Visser hoopte dat vóór 1 januari de verkoop geregeld is./BM

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !