Subsidie voor herstel en opknappen kerkepaden in Warffum

WARFFUM – Het gemeentebestuur geeft subsidies voor het herstel van de kerkepaden in Warffum. Er is een maximumvergoeding gekoppeld aan een aanvraag van 1.500 euro. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling bedraagt 20.000 euro en de looptijd van de regeling is 3 jaar.

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van een pilot in het kader van een pilot in het dorp Warffum. Deze pilot heeft als doel om de uitstraling en beleving van de kerkepaden te bevorderen. Dit sluit aan bij de wens vanuit het dorp om hieraan meer aandacht wordt besteed. De kerkepaden in Warfffum vormen een bijzonder en karakteristiek element op de wierde Warffum. Veel kerkepaden zijn in de loop der jaren verdwenen, maar in Warffum zijn nog drie kerkepaden (Noorderkerkpad, Zuiderkerkpad en Oosterkerkpad) behouden gebleven die er al eeuwen liggen. De eerste kerk op de wierde dateert van tenminste de 11e eeuw. Veel van de erfafscheidingen dragen momenteel niet bij aan de uitstraling van de kerkepaden. Nu zijn er nog te veel hoge schuttingen en dichte (overhangende) begroeiing die over de toch al smalle kerkepaden heen hangen. Dat geldt zeker voor het Noorder- en Zuiderkerkpad. Het Oosterkerkpad is iets breder, zo zeggen B&W.

Door de subsidieregeling worden bewoners gestimuleerd om hun erfafscheiding aan te passen conform voorbeelden die worden genoemd in de brochure Erfafscheidingen Kerkepaden Warffum. Deze brochure is opgesteld samen met bewoners en met inbreng van de expertise van Landschapsbeheer Groningen. De gemeente levert een financiële bijdrage (50% van de kosten voor materiaal en plaatsing) wanneer in lijn met de wensbeelden een erfafscheiding geplaatst wordt. Ook andere verbeteringen aan de erfafscheiding, zoals het verven van een bestaande schutting kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Uitgangspunt is dat de uitstraling van de kerkepaden in Warffum worden bevorderd. Er is een maximumvergoeding gekoppeld aan een aanvraag van 1.500 euro. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling bedraagt 20.000 euro en de looptijd van de regeling is 3 jaren. Wij hebben de brochure en de subsidieregeling in concept gepresenteerd aan de bewoners uit Warffum tijdens een bijeenkomst op 18 september 2021. De eerste reacties waren bijzonder positief, dus wij hopen op veel positieve bijdragen aan de uitstraling van de kerkepaden. De pilot zal na verloop van tijd worden geëvalueerd. “Het project is een mooie oefening met bewonersparticipatie in lijn met de toekomstige Omgevingswet,” zo stelt het gemeentebestuur./bm

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !