Half miljoen mensen kregen speciale corona-uitkering

DEN HAAG – In 2020 heeft 2,8 procent van de inwoners van Het Hogeland een Tozo-uitkering gehad. In geheel Nederland maakten 501 duizend personen gebruik van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud als ondersteuning tijdens de coronacrisis. Dit aantal komt overeen met 3,5 procent van de 18-plussers in Nederland, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS.

De Tozo-regeling, vergelijkbaar met de bijstandsuitkering,  is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 1 maart 2020, kort na het uitbreken van de coronapandemie. Een Tozo-uitkering wordt verstrekt aan huishoudens. Dit betekent dat partners in een huishouden worden meegeteld als ontvanger van een Tozo-uitkering. Bij 401 duizend personen was sprake van een meerpersoonshuishouden. Voor 93 duizend personen ging het om een huishouden zonder partner en in 8 duizend gevallen was sprake van een andere situatie of kon het niet worden vastgesteld. Naast uitkeringen voor levensonderhoud, konden zelfstandig ondernemers binnen de Tozo-regeling ook aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervan hebben 42 duizend zelfstandigen gebruikgemaakt in 2020, van wie 35 duizend ook een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen.

In de noordelijke regio lag het beroep op deze inkomenssteun betrekkelijk rond het gemiddelde. Naast de 2,8 procent in Het Hogeland was dit cijfer voor de stad Groningen 3,1 en voor het Westerkwartier 3,2 procent. Van de vier grote steden had Amsterdam ook de hoogste uitkeringsgraad onder inwoners boven de 18 jaar (7,8 procent). In Rotterdam, Den Haag en Utrecht lagen de percentages tussen de 4,1 en 4,9. De hoofdstad staat ook hoog op de lijst van gemeenten met de hoogste Tozo-uitkeringspercentages. Alleen in de kleine gemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland waren die percentages hoger./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.