Ruimte voor jongeren in jeugdsoos en jeugdhonk

HET HOGELAND – Het college van b. en w. van Het Hogeland wil nieuw beleid voor jeugdsozen. Dit moet beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en jong volwassenen. Het beleid moet er ook toe leiden dat jongeren tot 18 jaar niet geconfronteerd worden met alcohol en alcoholgebruik.

Uitgangspunt voor het college is dat een jeugdsoos een veilige omgeving moet zijn waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt ontwikkelen. Jeugdsozen gaan zich vanaf 1 januari volgend jaar richten op jongeren van 12 tot 18 jaar. Jeugdhonken richten zich op de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. De gemeenteraad buigt zich in december over het nieuwe beleid..

Het college vindt dat plekken waar jongeren elkaar ontmoeten belangrijk zijn. Naast plekken als school, sportclubs en muzieklessen vervult de jeugdsoos die functie ook. De gemeente telt momenteel 20 jeugdsozen. “Het Hogeland is een fijne plek om op te groeien, maar het kan nóg beter. Als wethouder wil ik me graag inzetten voor jongeren”, zegt wethouder Kristel Rutgers. Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van jongeren en die van jongvolwassen  komen er ‘jeugdsozen’ en ‘jeugdhonken’.

Jeugdsozen zijn bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Daar wordt geen alcohol geschonken. De jeugdsozen krijgen gemeentelijke subsidie. De huidige sozen die zich gaan richten op de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar worden jeugdhonken. Daar mag, onder voorwaarden, alcohol worden geschonken. De jeugdhonken krijgen geen jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Wel kunnen ze, net als de jeugdsozen, voor aparte activiteiten bij de gemeente een financiële bijdrage vragen.

De huidige jeugdsozen moeten voor 15 december aangeven in welke vorm zij na 1 januari 2022 verder willen gaan, zo laat het gemeentebestuur weten.

Foto: Jeugdsoos Black Arrow te Leens

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !