Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk herstelt natuur op groene erven

NOORD-GRONINGEN – Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk start een driejarig project om de biodiversiteit op Noord-Groningse erven te vergroten. Het project ‘Landschapsherstel groene erven’ brengt de natuur op het erf in kaart, helpt erfeigenaren, zowel boeren als particulieren, met workshops en tuinadviezen en er is subsidie voor streekeigen beplanting. Toegekende subsidies maken het project mogelijk.

Wierde & Dijk wil de komende drie jaar erfeigenaren in het buitengebied inspireren en helpen hun erf te vergroenen. Groene erven van boeren en particulieren vormen natuuroases in het weidse Noord-Groningse buitengebied. Ze verfraaien het landschap, zorgen voor een gezonde leefomgeving voor vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren. Kleine natuurmaatregelen, zoals een nestkast of streekeigen beplanting, brengen een erf al tot leven. Binnen het project staan lezingen, excursies langs natuurerven, workshops, brochures, artikelen en andere activiteiten op het programma.

Verspreid over Noord-Groningen worden de komende jaren tien workshops gegeven, waar 150 deelnemers aan mee kunnen doen. Dat zijn erfeigenaren in het buitengebied, zowel boeren als particulieren, leden en niet-leden van Wierde & Dijk. Deelnemers krijgen theorie- en praktijkles over streekeigen beplanting en andere natuurmaatregelen. Er is subsidie voor streekeigen beplanting, zoals bloeiende en bes-dragende struiken en bijen- en vlinderplanten. Na de workshop krijgen de deelnemers een persoonlijk tuinadvies van een ervaren erfontwerper en wordt in overleg de beplanting besteld die vanuit het project mogelijk is.

Om de waarde van de natuur op erven in beeld te brengen, gaat Wierde & Dijk inventariseren welke dieren en planten er leven. Vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, libellen, wilde planten: op meerdere erven van leden van Wierde & Dijk brengen natuurkenners de soorten in kaart. De eerste rapportage, uitgevoerd in eigen beheer, over de flora op acht boerenerven laat maar liefst 174 soorten zien, waaronder diverse soorten stinsenplanten. Daarnaast zijn inventarisatie uitgevoerd naar erfvogels en wilde bijen.  De eerste resultaten van de erfvogelinventarisatie lijken goed.  Sommige boerenerven blijken bijenparadijzen. Vrijwilligers en leden van Wierde & Dijk helpen bij de inventarisaties in het project.

De grote bonte specht, tegenwoordig algemeen vogel van boerenerven (foto: Albert-Erik de Winter)

Over Wierde & Dijk

Wierde & Dijk is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. De vereniging wordt gedragen door streekbewoners, zowel agrarische leden als burgerleden. De leden zetten zich in voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. De afgelopen jaren heeft Wierde & Dijk projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen en landschapselementen als dijken en kolken.

Het project ‘Landschapsherstel groene erven’ is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Groningen, Toukomst van Nationaal Programma Groningen, gemeente Eemsdelta, en  er is subsidie bij de gemeente Het Hogeland aangevraagd. Een deel van de kosten voor beplantingsmateriaal wordt door de deelnemers zelf ingebracht.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !