Rederijkerskamer Praedinius viert 150-jarig bestaan

WINSUM – Zondag 14 november jl. verwelkomde voorzitter Koert Snitjer van de Rederijkerskamer Praedinius uit Winsum ereleden, (oud-)leden, donateurs en andere genodigden bij ’De Jongens uit de Buurt’ om het 150-jarig bestaan van de vereniging te vieren.

Op drie dagen na was het inderdaad 150 jaar geleden dat meester Zuidema samen met elf andere ‘jongens uit de buurt’ ter bevordering van de welsprekendheid de vereniging in het leven riep, in navolging van meer dan 900 van dergelijke verenigingen elders in het land. De naam van de vereniging ontleende Zuidema aan de humanistische geleerde Reinder Veldman, beter bekend als Regnerus Praedinius ( † 1559) wiens vader in Winsum een boerderij (praedium) bezat.

Op humorvolle wijze doorliep Snitjer interessante gebeurtenissen uit de rijke historie van de vereniging om daarna achtereenvolgens het woord aan diverse sprekers te geven. Praedinius kent tot op de dag van vandaag maandelijkse bijeenkomsten waarop de leden gedichten of eigen werk voordragen en hun vaardigheden in memorisaties en improvisaties oefenen. Vonden die bijeenkomsten in vroeger jaren wegens het ontbreken van straatverlichting bij voorkeur bij maanlicht plaats, het jubileum werd gewoon bij daglicht gevierd maar overigens werd door de sprekers een aardig beeld gegeven van het verloop van zo’n maandelijkse bijeenkomst. Zo werd gevoelige poëzie voorgedragen, o.a. door erelid Els Ausema, ooit winnares van de Prijs bij Uitnemendheid op het concours van het Koninklijk Provinciaal Rederijkers Verbond, het overkoepelend orgaan van de Groninger rederijkerskamers.

Andere sprekers droegen door henzelf geschreven verhalen voor of refereerden aan het rijke toneelverleden en natuurlijk ontbraken ook feestredes niet terwijl ondertussen de luisteraars genoten van de versnaperingen.

In zijn slotwoord droeg Snitjer de Kronkel ‘Sneeuw’ van Simon Carmiggelt voor waarin met een behoorlijke dosis spot het amateurtoneel op de hak genomen wordt. Tevens sprak hij de hoop uit dat onder andere door de onder de jeugd populaire hashtag BookTok op TikTok de belangstelling voor de literatuur weer zal toenemen en dat daarmee ook de toestroom van met name nieuwe jonge leden weer op gang komt.

Als sluitstuk van de middag hielp oud-lid Anneke Bakema de aanwezigen weer ‘Op Weg’ met dit gedicht van Albert van Ham, oud-lid en -regisseur.

Foto: Voorzitter Koert Snitjer achter het katheder met de afbeelding van Praedinius.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !