Geld voor verbetering openbare ruimte versterkingsopgave

HET HOGELAND – De versterkingsopgave in de gemeente Het Hogeland heeft ook gevolgen voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het Rijk is het hiermee eens en stelt hiervoor een voorschot van 1.7 miljoen euro beschikbaar voor de indeling van openbare ruimte rondom woningen en een voorschot van 318.750 euro voor de indeling van openbare ruimte rondom wonen met zorg.

Dit geld zit in een zogenaamd gebiedsfonds. Het is binnen de versterking bedoeld voor verduurzaming, verlichting, groenvoorziening, vernieuwing van het riool enzovoort. Ook kan de gemeente het geld gebruiken voor bijvoorbeeld grondverwerving om zo ook een betere inrichting van de openbare ruimte te maken. Verder kunnen woningen een andere plaats krijgen. Het geld wordt op basis van het aantal woningen per project en per jaar verdeeld. Daarmee is er dan per jaar geld beschikbaar voor elk project in uitvoering. Daarnaast reserveert de gemeente een deel van het geld voor onvoorziene kosten en proceskosten. Het college stelt de raad voor de bedragen van 1.7 miljoen en 319 duizend euro beschikbaar te stellen voor deze projecten.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.