College wil erepenning instellen

HET HOGELAND – Het college  van b. en w. wil een gemeentelijke Erepenning instellen. Een voorstel daartoe wordt op 15 december 2021 in de gemeenteraad behandeld. Het is de bedoeling dat de regeling per 1 januari 2022 ingaat.

De Erepenning komt beschikbaar voor organisaties en natuurlijke personen. Die hoeven niet persé in de gemeente Het Hogeland te wonen, de voordracht voor een Erepenning kan door iedereen worden gedaan. Ook de gemeente zelf kan een organisatie of een natuurlijke persoon voordragen.

Voordrachten worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Daarin hebben verschillende maatschappelijk stromingen zitting. De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk over de voordracht.

Burgemeester Henk Jan Bolding: “We voelen als gemeente de behoefte om mensen en organisaties die langdurig de nek uitsteken ten bate van de samenleving in gemeente Het Hogeland een blijvende blijk van waardering te kunnen geven. De Erepenning moet daarin gaan voorzien.”

Ontvangers van de Erepenning ontvangen naast die penning een draagspeld en een oorkonde. Ze kunnen met hun goedkeuring worden bijgeschreven in een speciaal register. Op dit moment is nog niet bekend wie het kleinood gaat ontwerpen. De procedure daarvoor wordt binnenkort gestart.

Op de gemeentelijke website komt een formulier waarmee personen of organisaties kunnen worden voorgedragen voor de Erepenning.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !