Waddenfonds subsidieert olie-opruimer in Waddenzee-havens

LEEUWARDEN – Het Waddenfonds draagt € 300.000,- bij aan het opruimen van olie in de Waddenzeehavens. Het bedrijf FORU-Solution krijgt deze subsidie voor het ontwikkelen, uittesten en demonstreren van een olieskimmer, een innovatief apparaat dat de olie opzuigt. FORU-Solution gaat gedurende twee jaar testen uitvoeren in alle Waddenzeehavens.  Er komt in Harlingen een proefopstelling en in Noorwegen een testfaciliteit voor certificering. Met deze subsidie werkt het Waddenfonds aan het verminderen en voorkomen van olievervuiling in de Waddenzee.

De olieskimmer is vooral geschikt voor het opruimen van olies, die met name gemorst wordt bij het tanken van schepen in de havens. De exacte omvang van de hoeveelheid olie die jaarlijks in de Waddenzeehavens terecht komt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat bij het bunkeren er nagenoeg altijd olievervuiling optreedt.

Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de frequentie van de zogenaamde oliespills en de hoeveelheid olie die weggenomen kan worden door de olieskimmer. Daarvoor komt er in Harlingen een proefopstelling. Rijkswaterstaat en de Waddenzeehavens leggen deze informatie vast. De informatieverzameling wordt na het project voortgezet. Vanwege de specifieke havenomstandigheden en omdat het project wordt ingezet om havenpersoneel te trainen, worden de prototypes tegelijk ook uitgetest in alle andere Waddenzeehavens. Als de testfase goed verloopt zal de olieskimmer in Noorwegen gecertificeerd worden.

De totale kosten van het project zijn € 450.000,-. Het Waddenfonds draagt daar € 300.000,- aan bij.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !