Nieuwe regels voor vergunningen standplaatsen

HET HOGELAND – Het college van B&W legt in december nieuwe regels rond standplaatsen voor aan de gemeenteraad. Afgelopen augustus kwam het college met voorstellen voor nieuwe regels. Op die voorstellen konden inwoners en ondernemers reageren. Die reacties zijn zo veel mogelijk verwerkt in het voorstel dat nu naar de raad gaat. Het nieuwe beleid gaat naar verwachting begin 2022 in.

Om in de open lucht vanaf een standplaats producten te mogen verkopen, hebben ondernemers een vergunning nodig. Het gaat bijvoorbeeld om patat-, oliebollen- en viskramen. Door Europese richtlijnen en gerechtelijke uitspraken moeten de regels voor zogenaamde ‘schaarse vergunningen’ worden aangepast. Dit zijn vergunningen die door veel inwoners of ondernemers worden aangevraagd maar waarvan er slechts één verstrekt wordt.

Tot dusver kreeg dezelfde handelaar jaar op jaar dezelfde standplaats. Andere ondernemers kregen daardoor moeilijk een kans. Met de nieuwe regels wil het college meer ruimte voor concurrentie mogelijk maken.

Voor ondernemers betekent het nieuwe beleid dat ze niet vanzelfsprekend jaarlijks een vergunning krijgen voor een standplaats. Om ondernemers die al jarenlang gebruik maken van dezelfde standplaats aan de nieuwe regels te laten wennen, worden de regels geleidelijk ingevoerd.

Ook voor de Hogelandsters hebben de nieuwe regels gevolgen. Zo komen er in meer dorpen standplaatsen. Het college vindt dat van belang voor de leefbaarheid maar een standplaats zou het woongenot ook kunnen aantasten. Daarom zijn inwoners uitgenodigd hun mening te geven over de nieuwe regels. Uit de reacties blijkt dat inwoners geen bezwaar maken tegen meer standplaatsen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !