VVD Het Hogeland stelt schriftelijke vragen over het jeugdsozenbeleid

HET HOGELAND – De afgelopen weken heeft de VVD-fractie gesprekken gehad met jeugdsozen in gemeente Het Hogeland over het door het college van B&W voorgestelde beleidsplan jeugdsozen. De sozen geven aan dat ze zich niet gehoord voelen. Ook hebben de jeugdsozen praktische bezwaren tegen het voorstel en denken zij dat er sozen zullen verdwijnen met dit beleid. Voor de VVD reden om schriftelijke vragen te stellen over het beleidsplan.

“De VVD wil graag weten hoe het college tegen hun communicatie met de jeugdsozen aankijkt.” aldus fractie-assistent Gerard ten Brink. “Daarnaast willen wij van het college weten of zij alsnog met de jeugdsoosbesturen in gesprek wil over het beleidsplan. Alleen op deze manier krijg je beleid wat praktisch uitvoerbaar is en breed gedragen wordt. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de VVD bij de beoordeling van het voorstel begin volgend jaar.”

Het beleidsplan jeugdsozen komt op de agenda van het raadsoverleg op 19 januari 2022.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !