Plannen voor Munster 2 en 3 liggen ter inzage

WINSUM – Het ontwerpbestemmingsplan en het concept-stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan voor de uitbreiding van de wijk Munster in Winsum liggen vanaf 9 december 2021 zes weken lang ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. De gemeente beoordeelt en beantwoordt de zienswijzen na het verstrijken van deze termijn. Als dat nodig is, wordt het plan nog aangepast. Naar verwachting stelt de gemeenteraad rond april 2022 het bestemmingsplan vast.

Aan de oostzijde van Winsum ontwikkelt de gemeente de nieuwe wijk Munster. De eerste fase van het plan is inmiddels volgebouwd. De gasloze wijk ligt aan het Winsumerdiep en aan de waterloop Potmaar met uitzicht over de landerijen De woningen zijn energiezuinig en comfortabel en liggen in een waterrijke, groene omgeving.

Het verkavelingsplan voorziet in de realisatie van in totaal ongeveer 85 woningen. De gemeente gaat voorlopig uit van de bouw van ongeveer 30 vrijstaande woningen, 30 twee-onder-een-kap- of geschakelde woningen en 25 rijwoningen. Ook is rekening gehouden met de realisatie van 5-10 sociale woningen door woningstichting Wierden en Borgen. Ongeveer 55 woningen worden projectmatig  ontwikkeld. De overige kunnen via vrije kaveluitgifte aan particulieren worden gerealiseerd. De gemeente geeft de kavels in Munster fase 2 en 3 gefaseerd uit. De uitgifte start naar verwachting in juni 2022.

In het ontwerp-stedenbouwkundigplan heeft water een prominente plaats. Fase 2 en 3 van Munster worden gerealiseerd op vijf ‘eilanden’. Daarmee wordt aangesloten op de historische verkaveling van het gebied. Woningen worden met kleine boten bereikbaar vanaf het Winsumerdiep.  Voor de vijf ‘eilanden’ gelden verschillende voorschriften voor wat betreft het uiterlijk van de woningen. De kleur van de te gebruiken baksteen varieert per ‘eiland’. Dit is een verwijzing naar de voormalige steenfabriek ‘Lombok’ die vroeger aan de oostkant van Winsum was te vinden. Ook voorziet het plan in de aanleg van kinderspeelplaatsen in elk van de twee nieuwe fasen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij dat er vaart in de plannen zit: “Er is, ook in Het Hogeland, een grote vraag naar woningen. Munster fase 2 en 3 voorzien in deze behoefte en bedienen een brede doelgroep. Er komen sociale huurwoningen én koopwoningen. Daarnaast wordt de wijk ontwikkeld op basis van de oude structuur van het landschap. Oud en nieuw verenigen zich met het accent op wonen aan het water. Al met al een uitstekende ontwikkeling.”

Het bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl of aan de balie in het gemeentehuis te Winsum.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !