Mega-investering van 31 miljoen voor Zoutkamp

ZOUTKAMP – Met het besluit van het Waddenfonds, afgelopen vrijdag genomen, om 1,8 miljoen beschikbaar te stellen, is de mega-investering in Zoutkamp beklonken. In totaal 31 miljoen wordt de komende twee jaar een grootschalig investeringsprogramma van ruim € 31 miljoen uitgevoerd voor een nieuw gemaal, de restauratie van de monumentale Hunsingosluis en een groot aantal toeristische en recreatieve voorzieningen. Met het beschikbaar stellen van de laatste €1,8 miljoen door het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied van de drie waddenprovincies is de financiering nu helemaal rond. Waterschap Noorderzijlvest neemt met € 22 miljoen het grootste deel van de investering voor zijn rekening. De werkzaamheden van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp starten midden volgend jaar. 

“Na jaren van plannen maken en overleggen met de dorpsbewoners, is de kogel nu eindelijk door de kerk’’, aldus Eddi Ottens van Waterschap Noorderzijlvest. ,,Met dit project kan Zoutkamp de komende jaren goed vooruit.’’ Het belangrijkste onderdeel is de bouw van een nieuw gemaal. Dat is nodig om in de toekomst bij hoge waterstanden in het Lauwersmeergebied toch droge voeten te kunnen houden. Het gemaal komt naast de karakteristieke Hunsingosluis. Dit rijksmonument wordt gerestaureerd en tegelijk omgebouwd tot schutsluis, zodat er geen lange wachttijden ontstaan in Zoutkamp voor watersporters. ,,Daarmee krijgt de sluis opnieuw een functie en wordt het een werkend monument. Dat is vrij uniek, gebeurt nog niet zo vaak en is voor ons een grote uitdaging,’’ aldus Ottens. “Professionals uit de erfgoedwereld kijken met belangstelling hoe wij dat hier gaan doen.’’

Tegelijk met de aanpak van de waterwerken krijgt Zoutkamp ook een groot aantal nieuwe recreatieve voorzieningen. ,,Beschouw het gemaal als vliegwiel voor heel veel andere initiatieven die nu mogelijk worden en waar veel partijen geld voor uittrekken’’, aldus gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen en tevens bestuurslid van het Waddenfonds.

Waddenland, de toeristische organisatie van de gemeente Het Hogeland gaat Zoutkamp als toeristische attractie sterker op de kaart zetten. Jessica Hoekstra, coördinator van Waddenland: “Samengevat krijgt het museum een belangrijke steunfunctie voor de cultuurhistorie en geschiedenis van het vissersdorp. We mikken op duurzaam toerisme, mensen die houden van natuur, buiten zijn en cultureel erfgoed.” Hiervoor is een bedrag van 200 duizend euro gereserveerd. Daarnaast komen er nieuwe aanmeervoorzieningen voor de watersport, nieuwe wandel- en fietspaden en een fietsbrug over de Reitdiepsluis. Ook kunnen wandelaars straks via het nieuwe gemaal en de Hunsingosluis oversteken als onderdeel van het Rondje Lauwersmeer. De investeringen in toeristische infrastructuur versterken ook de recreatieve mogelijkheden richting Hogeland en Stad. Met een nieuw promotie- en marketingprogramma wordt Zoutkamp de komende jaren weer op de kaart gezet.

Het project investeert ook in natuurontwikkeling. Het dorp  krijgt onder andere natuurlijkvriendelijke oevers en het nieuwe gemaal en de sluis worden volledig visvriendelijk gemaakt, zodat vissen makkelijk heen en weer kunnen zwemmen tussen boezem en Waddenzee.

De betrokken partijen presenteerden vrijdag in de oude kerk in Zoutkamp dit plan. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds (1,8 miljoen)De 1,8 miljoen van het Waddenfonds (1,8 miljoen), het Waterschap Noorderzijlvest (€ 22 miljoen), provincie Groningen (€ 2,6 miljoen), het Nationaal Programma Groningen (€ 4,1 miljoen) en de Erfgoed Deal (€ 570 duizend)./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !