Woningbouwstichtingen Het Hogeland: komende jaren  547 woningen slopen en 620 nieuwbouw

HET HOGELAND –  Het college van B&W stemt in met de ‘Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2022’. In de Prestatieafspraken Volkshuisvesting is vastgelegd wat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties van elkaar mogen verwachten. Hierin staat onder andere hoeveel huizen gesloopt worden, hoeveel (vervangende) nieuwbouwhuizen gebouwd worden en hoe woningen betaalbaar worden gehouden.

In de periode 2022-2026 willen de woningcorporaties 547 woningen slopen en 620 nieuwbouwwoningen realiseren. Een belangrijk deel daarvan houdt verband met de versterkingsoperatie. Verder is er in Uithuizen en Bedum sprake van herstructurering van wijken. In Bedum en Winsum is er daarnaast sprake van flinke druk op de huurwoningmarkt. Daar wordt door de corporaties met nieuwbouw op ingespeeld. De prestatieafspraken zijn gemaakt met Stichting Uithuizer Woningbouw, De Delthe, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen. De betrokken huurdersorganisaties zijn Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersvereniging De Delthe, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en Huurdersvereniging De Marne-De Terpen. De afspraken zijn op vrijdag 10 december bekrachtigd. Namens de gemeente Het Hogeland tekende wethouder Mariette de Visser. /Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !