Zonnepanelen aangesloten bij 7 zuiveringsinstallaties Noorderzijlvest

GRONINGEN – Het project rond de aansluiting van 7 kleine zonneparken bij de zuiveringsinstallaties is vandaag afgerond. Dagelijks bestuurslid Herman Beerda en adviseur duurzaamheid Tjitse Mollema van waterschap Noorderzijlvest hebben de zonneparken symbolisch in bedrijf genomen. Dat deden ze bij de installatie in Eelde. Hier werd vorig jaar ook het eerste zonnepaneel gelegd.

In totaal kwamen er op 7 terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties kleinschalige zonneparken. Dit gebeurde op de terreinen in Eelde, Feerwerd, Onderdendam, Wehe den Hoorn, Leek, Winsum en Delfzijl.

Noorderzijlvest wil energieneutraal zijn in 2025

Het waterschap probeert waar mogelijk minder energie te gebruiken en produceert zelf ook duurzame energie. Onder andere door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas. Bij de zuiveringsinstallaties (rwzi’s) is veel stroom nodig. Een groot deel van de energie die hier nodig is, wekt het waterschap voortaan duurzaam op via de zonnepanelen.

In het Westerkwartier komt op termijn een nieuwe zuiveringsinstallatie op de locatie Gaarkeuken. Deze gaat dan de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Na oplevering van deze nieuwe zuivering, worden ook hier zonnepanelen geplaatst.

Er staan nu in totaal circa 4.000 zonnepanelen op de genoemde 7 locaties, met 1,7 MWp aan vermogen. Ze kunnen ongeveer 1.500.000 kWh per jaar opwekken. Als op termijn ook de nieuwe rwzi Gaarkeuken zonnepanelen heeft, leveren de zonnepanelen ongeveer 12% van de energie die het waterschap gebruikt.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.