Wageningse cijfers: Inkomen akkerbouw bovengemiddeld in 2021

WAGENINGEN – Het gemiddelde bedrijfsinkomen in de akkerbouw is dit jaar duidelijk gestegen door hogere prijzen van de gewassen. Het geraamde inkomen is 58.000 Euro per onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje), zo schrijft de vakwebsite Akkerwijzer. Die baseert zich op de cijfers van Wageningen Economic Research, het voormalige Landbouw Economisch Instituut.

Vergeleken met 2020 groeide het inkomen in de akkerbouw gemiddeld met 26.000 euro. Het gemiddelde dit jaar is ruim 10.000 euro hoger dan het meerjarig gemiddelde van 2016. Dit ondanks de stijgende kostprijzen over de hele linie. Vooral meststoffen en diesel werden fors duurder, blijkt uit de WER cijfers. Door de hoge druk van onder andere de schimmel Phytophthora in de aardappelteelt stegen ook de kosten voor gewasbescherming.

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) regeling vanwege de coronacrisis speelt ook een rol in de gestegen inkomsten in 2021, maar op dit moment is niet precies bekend op welke manier.

Wageningen Economic Research (WER) omschrijft de geraamde prijsontwikkeling van de akkerbouwgewassen voor oogst 2021 als overwegend positief. Alleen voor uien is een prijsdaling voorzien vergeleken met 2020 (-24 procent). Dit is het gevolg van de hoge uienproductie, door uitbreiding van het areaal na goede prijzen in 2020 en hogere productie per hectare.

De prijsvorming van consumptieaardappelen die in 2021 zijn geoogst is een stuk beter (+63 procent) vergeleken met de oogst 2019 en 2020. Dit geldt vooral voor fritesaardappelen.

Door corona was de afzet van friet uit de aardappeloogsten van 2019 en 2020 naar de horeca laag en waren de exportmogelijkheden beperkt, luidt de analyse van de WER. Hierdoor ging de prijs voor vrije aardappelen naar beneden. Voor de suikerbieten is een 8 procent hogere prijs geraamd voor de oogst 2021. Dit is te danken aan de sterk gestegen wereldmarktprijs voor suiker. Door een lagere productie van tarwe in enkele grote tarwe producerende landen was het mondiale aanbod in 2021 kleiner dan een jaar eerder. Dit leverde hogere tarweprijzen wereldwijd en daarmee ook in Nederland (+21 procent)./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !