De tijdbom van de vogelgriep tikt door: weer nieuwe ruimingen

HET HOGELAND – Met de recente vogelgriep besmettingen in het Friese Blija (177 duizend vleeskuikens geruimd) en Bentelo in Overijssel (120.000 legkippen), nadert het moment dat er vastgesteld moet worden dat de tijdbom tikt.

Vorige week wees het Duitse onderzoeksinstituut Friedrich-Loeffler, FLI, dat Europa niet eerder te maken heeft gehad met zo’n erstige uitbraak van vogelgroep als nu. De vogelgriep is niet meer een seizoensgebonden kwestie, de verspreiding ervan is niet meer alleen aan te merken als een ziekte die die door trekvogels in het trekseizoen wordt verspreid. Het gaat dan om eenden, ganzen, zwanen en meeuwen. De verspreiding van besmettingen met het virus doet zich nu ook voor na de trekperiode. Is het aantal besmettingen in Nederland op de vingers van twee handen te tellen, het gevaar op een uitbraak is zeer zeker reëel.

Uit onderzoek is gebleken dat de legkippen op het pluimveebedrijf in Bentelo (gemeente Hof van Twente, provincie Overijssel) waar eerder vogelgriep werd vastgesteld, de hoog pathogene vorm van vogelgriep hebben. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 120.000 legkippen op dit bedrijf geruimd. Naast het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar, waar dezelfde verzorgers werken. Dit bedrijf met circa 69.000 kippen wordt preventief geruimd.

In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen naast het hierboven genoemde pluimveebedrijf 3 andere pluimveebedrijven. Een van deze bedrijven staat leeg. De overige twee bedrijven hebben geen directe contacten met het besmette bedrijf, er is dus geen sprake van een verhoogd risico op besmetting door risicovolle contacten. Deze twee bedrijven blijven geblokkeerd en intensief gemonitord.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !