Fakkel manifestatie eist respect voor Groningen

HET HOGELAND – “Terwijl maandag in Den Haag op het bordes het nieuwe kabinet werd gepresenteerd stonden in Groningen tienduizenden mensen urenlang, vaak tevergeefs, in de rij voor subsidie die er kwam ter compensatie voor mijnbouw ellende,”  zo stelt de Groninger Bodembeweging in de oproep voor een fakkeltocht zaterdagavond op de Vismarkt in Groningen.

De week ervoor liet het kabinet de gaswinningsgedupeerden weten dat de gaswinning dit jaar mogelijk dubbel zo hoog gaat worden. De twee recente gebeurtenissen zijn pijnlijk exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat. Al jarenlang wachten tienduizenden gedupeerden in kapotte en onveilige huizen, maar het overheidsbeleid blijft falen, zegt GBB

Het is tijd voor respect voor Groningen! Onder die leus wordt daarom zaterdagavond vanaf 20:00 een massale fakkelactie georganiseerd op de Vismarkt in Groningen. Ook digitaal kan er worden meegedaan.

Initiatiefnemers zijn de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad, nachtburgemeester Chris Garrit en  SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. Zij zullen samen met een grote groep medestanders de actie organiseren.

Respect voor Groningen betekent: een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling, een vlotte en doortastende versterkingsoperatie en een wettelijk vastgelegde einddatum voor het sluiten van de Groninger gaskraan. Met het massale protest willen we laten zien dat we het falende overheidsbeleid niet langer accepteren. Het wordt tijd dat de veiligheid van Groningers voorop komt te staan, én dat er ruimhartige financiële compensatie komt voor alle gedupeerden.

De organisatoren: “We nodigen iedereen uit om mee te doen met de fakkelactie. Er wordt tijdens de actie op de Vismarkt rekening gehouden met de corona-maatregelen. Meer informatie over de invulling van de actie en hoe je digitaal meedoet volgt later. Houd hiervoor de website van de Groninger Bodem Beweging in de gaten: www.groninger-bodem-beweging.nl. webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !