Gemeenteraad Het Hogeland laat zich informeren over de versterkingsopgave

HET HOGELAND – Op woensdag 26 januari is er om 19.00 uur een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad van Het Hogeland. In deze raadsbijeenkomst wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van de versterkingsopgave, de rol van de gemeente in het herstel van de aardbevingsschade.

Voor het eerste deel van de bijeenkomst is ir. Theodor Kockelkoren, de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), uitgenodigd. Hij zal ingaan op vragen van raadsleden over aspecten van veiligheid en versterking in relatie tot de gevolgen van de aardgaswinning.

In het tweede deel komen de ontwikkelingen rond het realiseren van tijdelijke huisvesting ten behoeve van het uitvoeren van de versterking aan bod. Het gaat hier om de vraag  hoe locaties worden gezocht, op basis van welke informatie wordt ingeschat hoeveel tijdelijke woningen er gerealiseerd moeten worden en welke partijen welke rol en verantwoordelijkheden hebben. Alle relevantie locaties worden deze avond belicht.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt de door het college opgestelde terugblik en vooruitblik op het Lokaal Programmaplan NPG besproken.

Vanwege de coronamaatregelen, is de raadszaal niet toegankelijk voor publiek en pers. Uiteraard is de bijeenkomst live te volgen via www.raadhethogeland.nl./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !