Vijf kilometer natuurvriendelijke oevers in Tinallinge

TINALLINGE – Boeren hebben samen met Waterschap Noorderzijlvest en Collectief Groningen West natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dankzij die oevers komen weidevogelkuikens niet meer vast te zitten in de watergang, zo meldt de vakwebsite Veldpost.

De watergang De Weer en Takkebostocht in Tinallinge, waar de natuurvriendelijke oever is aangelegd, loopt midden door een weidevogelgebied. Weidevogelkuikens kunnen goed zwemmen en wilden de watergang nog wel eens oversteken. Door de beschoeiing langs de oevers konden de kuikens het water niet meer uitkomen, met de dood tot gevolg. Ook andere dieren zoals hazen en reeën raakte in de problemen bij de oversteek. Die beschoeiing zorgt ervoor dat de oever niet inzakt, maar was te hoog voor de kuikens om weer op te klimmen.

De natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd met Europees en Provinciaal geld voor optimalisatie van weidevogelbiotoop. De zeven boeren waarvan de percelen grenzen aan de natuurvriendelijke oevers raken geen landbouwgrond kwijt. In theorie zouden ze er zelfs iets meer grond bijkrijgen omdat ze de oever kunnen maaien. In de praktijk is de hoeveelheid extra grond verwaarloosbaar.

In de originele plannen had het collectief begroot dat ze 2400 meter aan oevers konden aanpakken. Doordat sommige werkzaamheden financieel meevielen is het uiteindelijk ruim vijf kilometer geworden./webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !