College stemt in met plan van aanpak voor Obergum

WINSUM – Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het vernieuwen van het noordelijk deel van het centrum van Winsum (Obergum). Het plan heeft de projectnaam ‘Wierde van waarde’.

Wethouder Mariëtte de Visser: “We vinden het belangrijk om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk betrokken partijen een breed gedragen ambitie en aanpak te maken voor de ontwikkeling van dit deel van Winsum. Voor dat proces is dit plan van aanpak de leidraad. Uiteindelijk moet dit zorgen voor een vernieuwde, verbeterde inrichting van het gebied en de functies die hierin passen”. Het plan moet onder andere de bereikbaarheid van winkels verbeteren en het centrum verder versterken.

De ambitie en aanpak moeten volgens het college zorgen voor een goede verbinding en balans tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, wonen en het voorzieningenniveau. Voor de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers. Het Hogeland werkt aan de toekomst en de leefbaarheid van de gemeente. Dit gebeurt onder meer met de centrumplannen die een kwaliteitsimpuls aan vijf centra in de gemeente geven. Door toegekend geld vanuit Nationaal Programma Groningen kan er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld het verbeteren van de openbare ruimte en vastgoed. De centra krijgen daarmee een extra kwaliteitsimpuls. Ook de vernieuwing van Obergum is hier onderdeel van.

Inmiddels is gestart met de voorbereidende gesprekken om alle belangen en wensen in kaart te brengen. Vandaaruit werkt de gemeente samen met de betrokkenen de ambitie verder uit met een voorstel voor de herinrichting. Rond de zomer van 2022 wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !