Hogeland Lokaal Centraal is nummer 7, Lokaal Sociaal nummer 8

HET HOGELAND – Als Ambassadeur van de Democratie verwittig ik u dat Hogeland Lokaal Centraal nummer 7 staat op lijst met partijen waar we straks – in maart – op stemmen mogen. Lokaal Sociaal staat op nummer 8. Dat moet u straks even onthouden als u zich oriënteert op de gigantische spandoeken met de affiches van de partijen erop. Die twee even omkeren.

Het Centraal Stembureau, onder kundig voorzitterschap van wethouder Mariëtte de Visser, als loco-burgemeester burgemeester Bolding remplacerend, moest de loting voor die twee lijsten doen. De partijen in de gemeenteraad krijgen hun nummer toegewezen op basis van het aantal stemmen dat ze in 2018 haalden. HLC en LS zijn nieuwe partijen, dus wordt er geloot. HLC deed vorige keer wel mee maar behaalde geen zetel. LS heeft nu één zetel maar is voortgekomen uit zetelroof van de SP en heeft dus niet als LS zijnde deelgenomen aan de vorige verkiezingen.

Iedereen die nog bezwaren had tegen kandidaten of wat dan ook kon zich gedurende 15 minuten per telefoon of e-mail melden bij de voorzitter. Er kwam niks en aldus werden de lijsten met de kandidaten vastgesteld en ondertekende De Visser het proces-verbaal van de bijeenkomst. Dit is het en daar moeten we het mee doen.

Even een blik op de verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 november 2018. Er waren toen 38.211 kiesgerechtigden. 19.953 van ons brachten een stem uit en dat is een opkomst van 52,22 procent. Het kan minder, maar het is wel weinig, zoals overal de gemeenteraad weinig aanzet om met de rode potlood een vakje in te vullen. Maar gelukkig zal ik ons allen de komende tijd opwekkend toeschrijven te gaan stemmen. Op een goede partij, maar dat moet u zelf uitmaken.

Tijl Uilenspieghel

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.